Inrikes

Patienter dör till följd av platsbrist på Karolinska

Platsbristen på sjukhusen i och runt Stockholm kräver offer. Minst två patienter har avlidit på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge till följd av platsbrist. Även på andra sjukhus i Stockholm rapporterar personal om en ohållbar situation, där patientsäkerheten inte kan anses vara fullgod. Platsbristen är akut, och vårdplatser motsvarande ett större akutsjukhus står tomma på grund av personalbrist.

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge anmäler den egna verksamheten enligt Lex Maria. Detta efter att två patienter avlidit i spåren av den akuta platsbrist som finns på sjukhuset. Patienterna vårdades som så kallade satellitpatienter på andra kliniker än den klinik där de borde ha fått vård. I båda fallen handlade det om patienter som behövde kirurgisk vård, men som vårdades på andra kliniker på grund av platsbrist.
Även på Stockholms övriga akutsjukhus är situationen extremt ansträngd. Sjukhusen i huvudstaden har under en längre tid haft en genomsnittsbeläggning på över 100%, vilket innebär konstanta överbeläggningar. Detta innebär i sin tur att personalens påfrestningar ökar. Sjuksköterskor som NB Nyhetsbyrån har talat med säger att man i dagsläget åsidosätter en rimlig patientsäkerhet vid nästan varje arbetspass.

I Region Stockholm är drygt 600 vårdplatser stängda då det saknas personal. Detta motsvarar ett helt sjukhus av Södersjukhusets eller Danderyds sjukhus storlek. Bristen på sjuksköterskor är påtaglig, och svårigheterna att rekrytera ny personal är stor. Personaladministratörer berättar att antalet sökande är få när man annonserar efter personal, och att de som svarar inte sällan inte har rätt kompetens. Svårigheterna att locka tillbaka personal som flytt vårdyrkena är också betydande. Orsakerna anses vara en allt sämre arbetsmiljö och det allt tyngre arbetet.

 

Fredrik Antonsson/NB Nyhetsbyrån

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!