Inrikes

Parti förbjuds att annonsera på Göteborgs spårvagnar

Annonserna som stoppades av Västtrafik.

Alternativ för Sverige har stoppats från att annonsera på spårvagnar i Göteborg inför Europavalet. Västtrafik motiverar beslutet bland annat med risk för stenkastning och förstörda fordon.

I Stockholms tunnelbana finns Alternativ för Sveriges annonser uppsatta på flera stationer. På spårvagnarna i Göteborg har dock Västtrafik valt att stoppa partiet från att annonsera. Det meddelar partiet i ett pressmeddelande.
I början av april hade partiet fortfarande grönt ljus att annonsera efter att Västtrafik fått information från Alternativ för Sverige om att annonsen endast skulle behandla EU-frågan. Västtrafik lade dock in förbehåll om att omformulera meningen ”Ta tillbaka makten – Sverige ut ur EU!” så att den blev mjukare, samt skriva ut namn och titel under bilden på partiledaren Gustav Kasselstrand. Partiet gick önskemålen till mötes men efter att tryckfilerna skickats in fick man likväl följande avslag från Västtrafik:

”I det här aktuella fallet har referensgruppen gjort bedömningen att den aktuella annonsen och annonsören innebär en säkerhetsrisk för person och egendom. Det handlar bland annat om arbetsmiljö för förare, vandalisering av fordon och produktionsproblem för fordon som ska gå i trafik.

Rent konkret har det vid tidigare tillfällen förekommit stenkastning, färgkastning, påhopp och hot mot förare, förstörd reklam och förstörda fordon. Sådana erfarenheter av liknande reklam spelar in för bedömningen. Mot bakgrund av detta har Västtrafik i enlighet med referensgruppens rekommendation beslutat att tacka nej till den nu aktuella annonsören, Alternativ för Sverige.”

Kampanjen skulle omfatta 154 stycken långsidor på spårvagnar och bussar i Göteborg under en tvåveckorsperiod i maj fram till och med valdagen.


Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!