Inrikes

Över hundra anmälda övergrepp på HVB-hem

Arkivbild

Under de senaste fyra åren har drygt ett hundra anmälningar om övergrepp gjorts på de drygt 650 så kallade HVB-hem (hem för vård och behandling) som finns i Sverige. Ofta har övergreppen gjorts av annan boende, men också av personal. Det skriver Expressen med anledning av en granskning som Veckorevyn har gjort.

En granskning visar att 133 personer under 25 år skall ha blivit utsatta för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Det handlar oftast om övergrepp under lång tid. Det yngsta barnet som kan ha blivit utsatt, skall ha varit fyra år gammal när övergreppet skedde.
På ett boende för unga med självskadebeteende blev minst två flickor utsatta för våldtäkt av psykologen på hemmet. En dom styrker övergreppen. Psykologen dömdes av hovrätten hösten 2017 till 4,5 års fängelse. I det fallet skedde ett 30-tal övergrepp utan att någon annan i personalen märkte något.

Många gånger har övergreppen skett när personal har varit i närheten. I 24 fall har HVB-hemmen heller inte anmält dåliga förhållanden eller misstänkta övergrepp till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), något som lagen kräver.

Hittills har 19 domar avkunnats gällande övergrepp – av totalt 25 fall som har prövats av domstol. Mörkertalet tros vara stort, då många är rädda för att berätta om övergreppen. Socialminister Lena Hallengren menar, att varje HVB-hem har ett ansvar för de unga som befinner sig där, men att kompetensen också är stor på hemmen.

 

Christopher Jarnvall/NB Nyhetsbyrån

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!