Moderaterna vill tvinga ansiktsmasker på svenskarna

Coronarepressionen

publicerad 22 februari 2021
- av Markus Andersson
Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.

Rekommendationen att bära ansiktsmask i kollektivtrafiken räcker inte enligt Moderaterna. Det pseudokonservativa partiet efterlyser att befästa den redan omfattande coronarepressionen med tvång på ansiktsmasker, utökad massövervakning av medborgarna och till att ge ännu mer vittgående befogenheter till den socialdemokratiska regeringen.

I en debattartikel i den vänsterliberala Bonniertidningen Dagens Nyheter skriver partiledaren Ulf Kristersson och partiets ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson att man har sju ”krav” kring hur man ska tackla den så kallade coronapandemin. Nästan samtliga krav gäller olika typer av ökad repression och ännu mer vittgående befogenheter för regeringen samt olika typer av statliga insatser för att täcka upp för de katastrofala ekonomiska konsekvenserna på grund av att man tvingar företag och andra samhällsaktörer att begränsa och stänga sin verksamhet.

Det pseudokonservativa partiet hävdar att Sverige nu är på väg in i ”en tredje våg” och att den svenska coronapolitiken därför måste skärpas och en handlingsplan tas fram som möjliggör betydligt hårdare åtgärder än idag – något man kommer diskutera med övriga partiledare på onsdagen den 24 februari.


Annonser:


Den första punkten handlar om att man vill se en nationell krisledning och hur regeringen snarare än enskilda myndigheter ska vara dem som bestämmer om införandet av olika restriktioner och liknande.

När man måste styra i dimma är det bara regeringen som kan ta det ansvaret och de besluten borde utgå från försiktighetsprincipen. Det handlar till exempel om tydligare krav på munskydd. Och entydiga besked om vaccinet”, hävdar M-topparna.

Den andra punkten är att man vill lagstifta kring munskyddstvång på kollektivtrafiken – framför allt under rusningstid.

Kravet på munskydd bör bli tydligare, genom att regleras i lag, och genom att en tydlig sanktion införs för den som bryter mot kravet, exempelvis böter”, skriver Kristersson och Svantesson.

Punkt nummer tre handlar om att regeringen snabbare och enklare ska kunna stänga ner ”skidanläggningar och andra platser där mycket folk samlas under sportloven” och bland annat hur företagen som drabbas av de godtyckliga nedstängningarna ska ersättas.

Den fjärde punkten är att coronarestriktionerna ska tolkas som hårda regler istället för mjuka rekommendationer och att de som bryter mot dessa ska också straffas med böter.

För att hålla i och hålla ut bör en total översyn av samtliga råd och rekommendationer göras i syfte att i stället formulera skarpa regler med sanktionsmöjlighet.”

Punkt fem handlar om att utöka smittspårningen och aktivt tvångsisolera personer som smittas, man vill se fler snabbtester och bättre strategier för att spåra upp smittade svenskar, exempelvis genom digitala appar, hävdar man.

Sverige bör dessutom göra som alla EU-länder – utom Bulgarien och Rumänien – och ta fram en smittspårningsapp.

I det sjätte kravet hävdar man att regeringen måste ”engagera sig i vaccinationsprocessen” och att denna ska ta huvudansvaret för såväl logistiken kring leveranserna som själva massvaccinationerna.

Regeringen ansvarar för att köpa in, fördela och leverera vaccin till regionerna, för kostnaderna, prioriteringsordning och för den viktiga nationella vaccinationskampanjen som behövs för att nå dem som kanske inte vill ta vaccinet. Den informationskampanjen behövs nu, inte sedan.”

Den sjunde och sista punkten handlar om ekonomiskt stöd och att ta fram ett ”fungerande ersättningssystem” till de företag som tvingas ha sina verksamheter nedstängda med hänvisning till pandemilagen. Moderaterna hävdar att man vill att dessa företag ska ersättas fullständigt och erkänner att pandemilagen i princip ger nedstängda företag näringsförbud.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.