Mer frukt i svenska skolor

publicerad 22 februari 2024
- av Sofie Persson
Äpplen är en av många stödberättigande produkter.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Regeringen vill införa ett så kallat skolfruktstöd i Sveriges skolor. Det ska börja gälla från och med höstterminen 2025.

EU:s skolfruktsstöd erbjuder ekonomisk ersättning till skolor som delar ut och undervisar om frukt och grönsaker under skoltid, samt delar ut frukt till elever. Syftet med stödet är att lära barn äta mer hälsosamt samt att lära ut hur maten produceras. Forskning visar att detta har ökat intaget av frukt bland barn och unga, enligt Livsmedelsverket. Idag används stödet av alla EU:s medlemsländer utom Sverige.

Nu har regeringen gett Jordbruksverket i uppdrag att förbereda ett införande av skolfruktsstöd från och med skolåret 2025/2026. Tidigare har man gjort bedömningen att stödet skulle innebära för mycket administration för att vara meningsfullt. Även andra saker ställer till det, som att stödet endast innebär 20 till 50 kronor per elev, vilket inte ger så mycket frukt per barn.

Vi behöver därför använda stödet på ett smartare sätt så att det skapar mervärde för skolorna. Det skulle till exempel kunna användas genom riktade satsningar under ett par veckors tid, där man uppmuntrar till hälsosamma matvanor och skapar nyfikenhet kring nya smaker, säger Eva Jirskog, enligt Livsmedel i fokus.

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) har drivit frågan om skolfruktsstöd sedan EU införde det och ser positivt på att barn får lära sig mer om lantbruk och hur frukt odlas.

Det är ett viktigt steg mot hälsosamma matvanor och god hälsa och det känns verkligen jätteroligt, säger Marcus Söderlund, förbundsstyrelseledamot i LRF och ordförande för LRF:s Trädgårdsdelegation.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!