Linköpings kommun: “Nolltolerans för olovliga bosättningar”

publicerad 16 maj 2023
- av Jan Sundstedt
Migrantläger
Exempel på olovlig bosättning (arkivbild).

Linköpings kommun har sedan flera år tillbaka haft problem med olovliga bosättningar som satts upp av i huvudsak romska migranter. Nu menar man att man ska försöka lösa situationen med polisens hjälp.

Vi kan inte ha en situation där hela läger flyttas från en plats till en annan, därför jobbar vi nu tätare med polisen från kommunens sida, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Olovliga bosättningar, företrädesvis bebodda av personer med romskt ursprung från länder som exempelvis Rumänien och Bulgarien, är sedan många år tillbaka närmast legio i många svenska kommuner, däribland Linköping.

Bosättningarna har inte minst medfört sanitära problem med påföljande stora kostnader i form av sanering. Polisen vittnar även om kriminell verksamhet kopplad till bosättningarna. Vid flera tillfällen har exempelvis stöldgods återfunnits.

Linköpings kommun konstaterar att tidigare insatser för vad man beskriver som “EU-migranter” inte fått önskat resultat och att många fortfarande mestadels försörjer sig på tiggeri och olaglig verksamhet. Begreppet “EU-migranter” är en vanligt förekommande eufemism för romer som kommit att användas av många svenska journalister och politiker.

Tyvärr har vi varken fått bort fattigdom eller olovliga bosättningar genom att erbjuda stöd åt EU-migranter här i Linköping. Problemet kan bara långsiktigt lösas av Rumänien och Bulgarien som måste sluta diskriminera sina egna medborgare, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

När en olovlig bosättning upptäcks i dagsläget, förklarar kommunen, informerar polisen de boende om att den är olaglig. Vid behov sätter kommunen även upp skyltar på olika språk som informerar om saken. De som bor i lägret får också ett datum när bosättningen ska vara tömd.

Om detta inte fullgörs av de boende genomför polisen en avhysning, vid behov tillsammans med Kronofogdemyndigheten. När bosättningen är utrymd städas området sedan av.

Tidigare har det saknats tydliga rutiner efter att en avhysning skett, vilket man konstaterar har gjort att lägren på kort tid kunnat byggas upp igen bara någon bit längre bort.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!