Kungliga biblioteket ska granska “kränkande” material

publicerad 18 juni 2024
- av Sofie Persson
Kungliga biblioteket i Stockholm.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Kungliga biblioteket i Stockholm tillsätter ett nytt råd för nationella minoriteter. Syftet är att bland annat uppmärksamma material som uppfattas som “kränkande” eller “stötande”.

Biblioteket har flera samlingar av böcker, filmer, tidningar och så vidare som är många hundra år gamla. Nu anser man sig behöva “ta ansvar för de äldre samlingarna genom att uppmärksamma att material kan vara stötande eller kränkande“.

Vi vet att det finns delar i KB:s samlingar och beskrivningar som idag kan upplevas som kränkande, därför att det tillkom under en period när synen på minoriteter var annorlunda, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall i ett pressmeddelande.

Det kan bland annat handla om att beskriva materialet, hur man visar upp ett material eller att man bör tillföra en förklarande text. Exempelvis har man redan gjort ett arbete med “Sápmi på film” som försetts med etiska rekommendationer.

Vi hoppas att det här arbetet ska leda till intressanta upptäckter i samlingarna, eller bättre beskrivningar där de nationella minoriteternas del i den gemensamma historien blir synligare och tydligare, säger Grönvall.

Biblioteket söker nu ledamöter från grupperna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar för att tillsätta i rådet.

Fakta: Kungliga biblioteket (KB)

Det är Sveriges nationalbibliotek som ligger i Humlegården i Stockholm. Biblioteket samlar in och bevarar allt tryckt material som ges ut i Sverige sedan 1661.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!