Coronarepressionen

Kontroversiell pandemilag kan godkännas på fredag

Socialministern Lena Hallengren (S).

Regeringen nya så kallade pandemilag kan komma att godkännas i riksdagen redan på fredag. Den kontroversiella lagen förväntas ge stor återverkan inte minst på det redan hårt ansträngda näringslivet, där krav förs fram på löften om statlig kompensation.

Regeringen har skyndat på med den tillfälliga pandemilagen som man menar ska stoppa spridningen av covid-19 och hoppas att den ska träda i kraft redan den 10 januari och gälla ända till den 30 september.
Lagen ger regering, myndigheter och kommuner ökade befogenheter att reglera och även stänga ned verksamheter om det kan motiveras med att minska smittspridning. För att spara tid utformar regeringen redan nu nya restriktioner som kan införas genast när lagen är på plats.

Vi förbereder det som vi ser är det mest aktuella och nödvändiga. Vi har en situation idag där vi ser en hög smittspridning. Den ökar inte i samma takt, men är fortfarande för hög, menar socialminister Lena Hallengren (S).

Butiker och gym kan drabbas

Näringsministern Ibrahim Baylan (S) menar att regeringen inom kort kommer att skicka ut förslag på remiss om åtgärder i verksamheter där regeringen anser att smittrisken är som störst.

Det första steget omfattar rättsligt bindande regler för butiker, köpcenter, varuhus, samt gym och sportanläggningar, säger Baylan.

Han säger att det kommer att ställas krav på minskad trängsel, även om han kan i nuläget inte säga vad ”trängsel” innebär.

Privatpersoner som bryter mot restriktionerna för att minska trängsel på allmän plats kan få böter. Det är länsstyrelserna som ska se till att åtgärderna följs och om de inte följs kan de därmed besluta om till exempel nedstängning av en verksamhet.

Kritik mot den nya pandemilagen

Svenskt Näringsliv är kritiskt till att kompensation till verksamheter som drabbas vid till exempel nedstängningar inte tas upp.

Det är inte acceptabelt,” skriver Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke i en skriftlig kommentar. Han menar att det måste framgå tydligt i lagen att frågan om ersättning måste hanteras av staten i samband med varje beslut om restriktioner. Även flera oppositionspartier i riksdagen vill se tydligare formuleringar i lagen om möjlighet till statlig ersättning.

Kan bli stopp för bad i sommar

Den nya lagen, som är tänkt att gälla åtminstone september ut, ger regeringen befogenheter att hindra människor från att vistas på vissa typer av allmänna platser. Hallengren säger att regeringen kommer att kunna begränsa hur stora sällskap som samlas vid till exempel badplatser och stadsparker. Kommunerna kommer även att få rätt att begränsa invånarnas möjlighet att vistas på särskilda platser.

Det kan ju vara en specifik badplats, men beslut kan bara meddelas om det finns en påtaglig risk för trängsel på platsen i fråga, säger Hallengren.

Inget utegångsförbud

Att människor skulle förbjudas från att lämna ett visst område skulle bryta mot den grundfästa rätten till fri rörlighet och därför kan regeringen i nuläget inte att fatta beslut om utegångsförbud.

 


Sofie Persson
sofie.persson@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!