Kommun vill omhänderta barn – för föräldrarnas tankar

publicerad 10 februari 2014

Uppsala kommun vill tvångsomhänderta en flicka från sina föräldrar. Detta för att föräldrarnas tankeåskådning påstås påverka flickan negativt.

Uppsala kommun vill att föräldrarna ska betala vite på 1 000 kronor för varje vecka som flickan är hålls hemma från skolan. Ett formaliafel har enligt Upsala Nya Tidning gjort att kommunens ansökan om att begära vite avvisats av Förvaltningsrätten.

Föräldraparet skrev tidigare ett brev till kommunen om att skolan påstås dyrka djävulen och att deras dotter ”undervisas om lögner för att stödja djävulen”. Uppsala kommun svarade med att koppla in socialtjänsten som nu begär att föräldrarna ska fråntas deras…

 


Liknande artiklar: