Knivvåldet i Sverige på rekordnivåer

Ökade otryggheten

publicerad 20 december 2023
- av Jan Sundstedt

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


En ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) avslöjar en kraftig ökning av knivvåld i Sverige. Sedan 2010 har antalet dödsfall ökat med hela 30 procent. Unga män är överrepresenterade bland offren, men våldet drabbar människor i alla åldrar och kön.

Antalet personer som skadats av knivattacker har sedan 2010 ökat med 50 procent, och dödsfallen har under samma period ökat med 30 procent.

År 2022 rapporterades 32 dödsfall i Sverige till följd av knivvåld, medan 831 personer sökte vård för skador relaterade till knivattacker.

I Nationella trygghetsundersökningen kan vi se att antalet brott där det förekommer kniv – som misshandel, rån och hot – har ökat under den här perioden. Även antalet polisanmälda brott mot knivlagen har ökat, säger utredaren Johanna Olseryd.

“Inte något specifikt ungdomsproblem”

Studien visar att unga män är överproportionerligt drabbade, men knivvåldet drabbar både män och kvinnor i alla åldersgrupper. Sju av tio offer för dödligt knivvåld är män och den allra mest utsatta gruppen är män mellan 20-29 år. När kvinnor drabbas är dessa oftast något äldre, mellan cirka 30 och 49 år.

Även om unga är mer utsatta är knivvåldet inte något specifikt ungdomsproblem. Vi ser att de skadade i genomsnitt är äldre nu än tidigare. Det är heller inte fler unga idag än för tio år sedan som uppger att de burit kniv det senaste året, tillägger Johanna Olseryd.

Samtidigt som uppmärksamheten kring skjutvapenvåld av förklarliga skäl de senaste åren varit framträdande, har ökningen av knivvåld inte fått den uppmärksamhet den förtjänar.

Brås undersökning, som sträcker sig från 2010 till 2022, avslöjar en markant ökning av antal skadade. Antalet dödsfall nådde en tydlig topp under 2020 men har enligt statistiken minskat något sedan dess. Brås egen statistisk från mitten av sjuttiotalet fram till 2006 visar också generellt på en kraftig ökning av anmälda våldsbrott i Sverige

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!