Grönt ljus för byggande utan bygglov

publicerad 4 juni 2014

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I riksdagen har en ny lag klubbats igenom. Det kommer därför att bli lagligt att bygga hus på upp till 25 kvadratmeter på tomten, så kallade Attefallhus, uppkallade efter bostadsministern Stefan Attefall (KD).

De stora vinnarna på beslutet, som träder i kraft den 2 juli, är främst villaägare och firmor som specialiserar sig på komplementshus.

“Den som vill bygga ett komplementbostadshus på högst 25 kvadratmeter på sin tomt ska inte längre behöva bygglov. En- och tvåbostadshus ska kunna byggas till med högst 15 kvadratmeter och förses med högst två takkupor utan bygglov. Det ska också bli tillåtet att utan bygglov inreda enbostadshus med ytterligare en bostad. Detta gäller även om åtgärderna strider mot detaljplanen. Man måste dock fortfarande göra en bygganmälan till kommunen, utom för takkupor”, står det på riksdagens hemsida.

Att det nu blir tillåtet att bygga Attefallhus är en förlängning av det som Birgit Friggebo drev igenom på 90-talet, vilket kom att kallas för friggebod. Då gavs det tillåtelse att bygga hus på uppåt 10 kvadratmeter, men utökades senare till 15 kvadratmeter.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!