Inrikes

Försvarsmakten vill fördubbla budgeten till 2035

Försvarsmakten vill se stora satsningar på det svenska försvaret. Bland annat vill man att försvarsbudgeten fördubblas till 2035.

Dagens försvarsmakt möter inte den förändrade omvärldsutvecklingen, konstaterar Försvarsmakten i sin rapport som ska beskriva hur Sveriges försvar bör se ut 2035. Därför vill försvaret se ett högre anslag för att kunna ha fler krigsförband, nytt materiel och nya förmågor.

– Vi behöver öka antalet medarbetare redan nu för att kunna utveckla organisationen och öka den militära förmågan mot 2035. För att hantera större osäkerhet och ökade krav på uthållighet behöver Försvarsmakten öka tillgängligheten i vissa krigsförband med fler heltidsanställda, säger Marcela Sylvander, kommunikationsdirektör vid Försvarsmakten, i ett pressmeddelande.

Ett av kraven som Försvarsmakten presenterar är att försvarsbudgeten ska fördubblas till 2035. Det nuvarande anslaget ligger årligen på 53 miljarder kronor. Försvarsmakten vill att den siffran uppgår till 75-85 miljarder 2025 och 115 miljarder 2035.

Försvarsmakten föreslår även en dubblering av antalet anställda under samma period, från dagens 50 000 personer till 120 000 personer.

Liknande artiklar

MSB och Försvarsmakten kommer att hålla gemensam ö... Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, planerar att hålla en gemensam totalförsvarsövning ...
Staten får kritik för hanteringen av skogsbrändern... Sveriges krishanteringsförmåga pressas hårt nu då ett stort antal skogsbränder pågår. Utländska helikoptrar och flygplan...
Sverige skriver på avtal om fördjupat försvarssama... Sverige, Finland och USA har gemensamt skrivit på en avsiktsförklaring om fördjupat försvarssamarbete mellan länderna. ...

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styres inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 0727220172, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!