Första politiska motion ifrån nationalsocialist väntas antas sedan andra världskriget

publicerad 23 mars 2016
Per Öberg, företrädare för Nordiska Motståndsrörelsen sitter i Ludvikas kommunfullmäktige

I Ludvika skriver Per Öberg, företrädare för det nationalsocialistiska partiet tillika organisationen Nordiska motståndsrörelsen, historia. Detta då Ludvikas kommunfullmäktige väntas anta hans motion. Det blir första gången sedan andra världskriget som nationalsocialister lyckas driva igenom politiska motioner i Europa.

Motionen i sig är ganska okontroversiell. Öberg har motionerat om att kommunfullmäktigemötena bör börja sändas över webben.

– Det är en demokratifråga, säger Öberg, som menar att det är viktigt för kommuninvånarna att få god insyn i de politiska beslut som tas på deras mandat.

Motionen lades redan i april förra året, men frågan har behandlats först nu. På tisdagen behandlades frågan av kommunstyrelsens arbetsutskott. Enligt kommunalrådet Lotta Wedman (MP) blev det ingen debatt. Politikerna i utskottet, förutom henne själv Hanna Lindgren (S), Yvonne Persson (S), Lars Handegard (V), Roland Johansson (SD), Jan Karlsson (C), och Håge Persson (M) var eniga om att kommunfullmäktige bör anta motionen.

– Det känns inte roligt att vi har en nazist i kommunfullmäktige. Men jag vill försöka skilja på sak och person. Jag tycker att det är bra om vi kan börja med webbsändningar från fullmäktige och då kan jag inte säga nej till en motion bara för att den är skriven av en nazist. Jag skulle själv ha kunnat skriva en liknande motion, säger Wedman till DT.

Beröringsskräcken med alla invandringskritiska partier har varit stark ända sedan andra världskriget i Sverige. Sverigedemokraterna har under sina år i landets kommunfullmäktigesalar ofta mötts med bojkott och deras politiska förslag har ofta röstats ned av principskäl för att övriga partier sedan kopierar SD:s förslag och själva driver igenom dem. Antas Öbergs motion blir det första gången sedan andra världskriget som ett politiskt förslag ifrån ett nationalsocialistiskt parti överhuvudtaget antas.

Per Öberg blev invald i kommunfullmäktige i Ludvika i valet 2014. Han blev då invald på ett mandat för Sverigedemokraterna då ett 20-tal personer skrivit hans namn på valsedeln. Senare bildades formellt den tidigare helt utomparlamentariska organisationen Nordiska motståndsrörelsen ett parti med samma namn. I Borlänge har man också ett mandat där en företrädare valts in under samma omständigheter och fått en suppleantplats.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!