Inrikes

Föräldrabalken blir könsneutral – “mamma” och “pappa” försvinner

Den nya lagen ska vara mer inkluderande mot "regnbågsfamiljer".

Regeringen sjösätter nu en utredning, på initiativ av jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP), som syftar till att göra föräldrabalken mer ”könsneutral”. Den nuvarande lagstiftningen om föräldraskap anses inte vara ”anpassad till verkligheten”.

Lindhagen, som själv lever i en samkönad relation, anser att lagtexten är otidsenlig eftersom den innehållet begreppen ”mor” och ”far” – begrepp som hon inte tycker fyller någon funktion. Ministern påtalar även att barn i så kallade ”regnbågsfamiljer” idag kan ha fler föräldrar än två och att lagen behöver ändras så att livet för sådana blir lättare.
Nuvarande föräldrabalk är från 1950-talet, långt innan begrepp som ”regnbågsfamilj” var påhittade. På senare tid har familjer med alla möjliga konstellationer tillkommit: ett barn kan ha två förändrar av samma kön eller till och med fyra föräldrar bestående av två samkönade par där barnets biologiska pappa och mamma återfinns i respektive par. Traditionella kärnfamiljer är dock fortfarande i absolut majoritet.

– I dag kan familjer se ut på olika sätt, vi behöver en lagstiftning som är anpassad till verkligheten, säger Lindhagen till skattefinansierade SVT.

Ministern Lindhagen själv lever i en icke-traditionell familjekonstellation. Tidigare levde hon i en samkönad relation med en kvinna och två barn, varav ett som hon inte är biologisk mamma till. När hon sedermera separerade valde hon att adoptera det hon upplever som ”sitt eget barn” för att det skulle kunna ha kvar sina ”två mammor”.

– Jag fick närståendeadoptera det barn som jag inte hade burit och det är förstås en väldigt märklig situation att adoptera sitt eget barn. Jag kunde också känna en stor oro innan adoptionen var klar eftersom jag inte hade någon juridisk rätt, säger hon.

Delar av lagstiftningen har redan ändrats, men Lindhagen vill göra ytterligare lagändringar. Resultatet av utredningen ska redovisas senast den 21 juni 2022.

 


Per Nordin
per.nordin@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!