Inrikes

Fler kvinnor mobbar och mobbas

Kvinnor är mest utsatta för mobbning, men förövarna är till största del inte män utan andra kvinnor, visar en ny granskning. De arbetsplatser där det sker mest mobbning på är kvinnodominerade yrken inom skola, vård och omsorg.

Årligen anmäler omkring 1200 svenskar att de blivit sjuka på grund mobbning och utfrysning på sin arbetsplats. De allra flesta av dessa är kvinnor som arbetar inom yrken där kvinnor är i förkrossande majoritet, exempelvis på boenden där äldre eller funktionsnedsatta vårdas.
– Det var några år när jag grät när jag gick till jobbet. Vad jag än gjorde så var allt fel! Det var som att dubbelarbeta, dels tänka på varenda ord jag sa och dels göra mitt jobb, säger Susanne Carmdal som arbetat som undersköterska i Norrköping till SR.

Enligt Lillemor Stridh, Kommunals regionala skyddsombud i Stockholm, är det inte säkert att mobbarna inser att de gör något fel, och kan han ha en annan bild av händelseförloppet än offret, men hon uppmanar ändå alla som mått dåligt av mobbningen att anmäla det som en arbetsskada.

Även Stefan Blomberg, psykolog och forskare inom arbets- och miljömedicin vid Linköpings universitet är inne på samma spår och menar att det ofta finns en bild av att det är den som mobbar som är konstig, inte mobbarna. Extra utsatt kan man vara på arbetsplatser med osäkra anställningsvillkor.

– Är man illa utsatt är det inte säkert man vågar säga i från. Så just det här maktunderläget är ju omedelbart större för den som har en väldigt osäker ställning, säger Blomberg.

Bakomliggande orsaker till varför mobbning är mer vanligt förekommande på kvinnodominerade arbetsplatser framgår inte av granskningen.

 


Per Nordin
per.nordin@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!