Danmark hjälpte USA att spionera på svenska politiker

USA:s spionage i Europa

publicerad 31 maj 2021
- av Markus Andersson
Försvarsminister Peter Hultqvist.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Den amerikanska underrättelsetjänsten NSA har med hjälp av Danmark kunnat spionera på svenska politiker och höga tjänstemän i flera års tid. Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist beskriver uppgifterna om spionaget som mycket allvarliga och att det är oacceptabelt att svenska politiker och tjänstemän avlyssnas av främmande makt.

Det är statskanalen SVT som tillsammans med Danmarks Radio, NRK, NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung och Le Monde lyckats avslöja hur den amerikanska underrättelsetjänsten NSA genom dansk hjälpt kunnat spionera på ”ledande politiker och höga tjänstemän i Sverige”. Den hemliga militära utredningen som man kommit över och som ligger till grund för avslöjandena bär kodnamnet ”Operation Dunhammer” och analyserar hur NSA har bedrivit spionage från Danmark mellan 2012 och 2014.

Enligt medierna bakom avslöjandet har man fått tillgång till information från nio olika källor som alla haft tillgång till hemligstämplad information från den danska underrättelsetjänsten och samtliga uppgifter har bekräftats av flera av varandra oberoende källor – och de är tydliga med att flera tunga svenska politiker varit föremål för spionaget.

– Jag fick inblick i att NSA via samarbetet med FE spionerade på svenska näringslivsintressen och namngivna svenska politiker, säger en källa till SVT och en annan påstår att de avlyssnade politikerna varit sådana som ”underrättelsetjänster normalt intresserar sig för”.

Däremot vet man inte hur många politiker eller tjänstemän som har blivit avlyssnade. Det är också oklart exakt vilka personer det är som NSA har spionerat på. Enligt SVT har NSA haft fri tillgång och möjlighet att övervaka internettrafik genom danska fiberkablar eftersom Danmark är ”knytpunkt” för fiberkablar som går till Sverige, Norge, Storbritannien och Tyskland.

Redan förra året kunde SVT och Danmarks Radio avslöja att NSA spionerat på den svenska försvarsindustrin och på flygplanstillverkaren Saab. Nu står det dock klart att spionaget från myndigheten varit betydligt mer omfattande och långtgående än vad man tidigare trott och att även folkvalda politiker och tjänstemän alltså har avlyssnats.

Varken NSA eller den danska underrättelsetjänsten har velat svara på några frågor om övervakningen och den danska försvarsministern hävdar att han och hans regering ”inte kan spekulera kring mediauppgifter” men att det är ”oacceptabelt” att avlyssna sina nära allierade.

Den interna utredningen ”Dunhammer” som drogs igång 2014 av den danska underrättelsetjänsten undersökte huruvida NSA använt det dansk-amerikanska spionsystemet Xkeyscore för att spionera på mål i Danmark och Danmarks närmsta grannländer.

2015 blev utredningen kvar och visar att NSA med stöd av Danmark spionerat på svenska politiker – uppgifter som hölls hemliga i fem år och hade fortsatt hållas hemliga om inte en visselblåsare delat med sig av utredningen till Danmarks försvarsminister Trine Bramsen.

Utredningen visar bland annat att NSA har använt politikernas telefonnummer som sökparametrar för att plocka ut politikers och tjänstemännens kommunikation från de omfångsrika dataströmmar som löper genom internetkablar till och från Danmark. På så sätt har NSA kunnat uppsnappa allt från SMS till telefonsamtal och internettrafik som sökningar, chattar och meddelandetjänster. centrala politiker och tjänstemän i Danmarks närmaste grannländer. Rapporten bygger på stickprov från åren 2012 och 2014”, skriver SVT.

Vänsterpartiets riksdagsledamot Jens Holm, som profilerat sig i frågor om just övervakning i fråga om mänskliga rättigheter, uttrycker bestörtning om USA:s avlyssning av svenska politiker.

– Jag blir förbannad och chockad över att det har gått till på det sättet. Jag vet inte vilka de har avlyssnat. Det känns som kalla kriget, säger han och menar vidare att Sverige behöver ta reda på vilka som har blivit övervakade och hur.

– Jag har haft mycket kontakt med människor som bedriver oppositionell politisk kamp i sina hemländer. Det har handlat om palestinier som är i klinch med Israel, det har handlat om politiska aktivister från Colombia där paramilitära grupper har jagat dem och det har handlat om människor som gömmer flyktingar, fortsätter han.

Holm vet själv inte om han har blivit övervakad men konstaterar att han var en av de som nominerade visselblåsaren Edward Snowden till Nobels fredspris – just för att denna avslöjade delar av NSA:s övervakningsverksamhet och att detta eventuellt är någonting som provocerat NSA och fått underrättelsetjänsten att rikta fokus mot honom själv.

Även Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist är starkt kritisk till uppgifterna om att NSA har spionerat på svenska politiker.

– Jag har ställt krav till Danmark att vi måste få ta del av den här informationen. Det är naturligtvis allvarligt, vi kan inte acceptera om det är så att svenska politiker och tjänstemän avlyssnas, säger han till TT och förtydligar att Sverige tar anklagelserna på mycket stort allvar.

Hultqvist berättar vidare att han tagit kontakt med ministrar i Norge, Frankrike, Tyskland och i USA och att man kommer att ta upp spionaget på försvarsutskottets nästa möte under torsdagen.

På frågan om uppgifterna om spionage kommer att påverka Sveriges relation med Danmark så vill försvarsministern dock inte ge något klart svar – men poängterar att han har ställt ”tydliga krav” på den nära allierade.

– Vi har haft ett omfattande samarbete med Danmark under tiden jag varit försvarsminister, jag ser det som viktigt att utveckla det samarbetet. Sedan händer då en sådan här sak. Då måste vi kunna prata öppet om situationen. Därför ställer jag väldigt tydliga krav på Danmark. Jag måste agera strikt enligt svenska statsintressen i den här situationen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!