Byggbranschen i Stockholm infiltrerad av kriminella

publicerad 25 mars 2024
- av Jan Sundstedt
Byggnadsarbetarna på bilden har ingenting med artikeltexten att göra.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Stockholms byggbransch står inför en tuff kamp mot oseriösa företag och en växande våg av kriminell verksamhet. Alltifrån människoexploatering, svartarbete och penningtvätt plågar branschen. Problemen är omfattande och pågår i stor skala trots officiellt stränga regler och övervakning.

Alltsedan Sverige på 90-talet gick med i EU, och den av många politiker hyllade fria rörligheten infördes, har den svenska byggbranschen tvingats föra en allt intensivare kamp mot oseriösa och i flera fall rent kriminella aktörer.

Under 2023 inrapporterades närmare 300 fall av alltifrån usla löner till smutsig människoexploatering till tipstjänsten Fair Play Bygg enbart i Stockholmsområdet. Mörkertalet bedöms dock vara stort samt förekomma över hela landet.

Fuskas med illegala invandrare

Ett flertal av anmälningarna har gått vidare till berörda myndigheter som till exempel Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket.

Ett av fallen avslöjar hur illegala arbetare tvingas utföra farliga uppgifter för en lön på endast 45 kronor i timmen. I detta fall finns en revisor som inte bara är delägare i företaget utan även kopplad till flera andra byggföretag med omfattande skatteskulder.

Ett annat avslöjande belyser fusket med ID06-kort. Ett anmält företag har fler aktiva ID06-kort än faktiska anställda. De anställda har enligt anmälan tvingats ta ut sin lön kontant och återlämna större delen till företaget. Pengar som sedan används för att avlöna både svart och illegal arbetskraft.

En tredje anmälan beskriver hur anställda, efter att ha frågat om sin lön, blivit utslängda från sina boenden. Bostäder som dessutom ägs av det aktuella företaget. Företaget har också undvikit att betala arbetsgivaravgifter och skatter, något som är vanligt hos branschens mer oseriösa aktörer.

ID06 byggbranschen
Fusk med ID06-kort är ett omfattande problem inom byggbranschen. Foto: id06.se

Sjukskrivna utnyttjas

Flera företag har etablerat en slags praxis där man utnyttjar statens aktivitetsstöd. Ett antal företag bryter medvetet mot reglerna genom att tvinga de sjukskrivna arbetarna utföra tunga arbeten och påfrestande uppgifter. Dessa anställningar blir sällan långvariga, då arbetarna ofta avskedas och snabbt ersätts av nya som är beroende av bidraget för sin överlevnad.

Företag som utnyttjar sjukskrivna byggnadsarbetare för att utföra tungt arbete under täckmantel av aktivitetsstöd är enbart en del av den omfattande kriminella aktiviteten. Tomas Kullberg, ordförande för Byggnads Stockholm-Gotland och talesman för Fair Play Bygg, beskriver den dystra situationen.

Vi har sett ett skuggsamhälle växa fram där stora summor skattemedel försvinner från den gemensamma välfärden och där utländsk arbetskraft exploateras, säger Tomas Kullberg.

Återkrav på mångmiljonbelopp

Fair Play Byggs arbete har lett till att företag krävts på mångmiljonbelopp i obetalda skatter, men problemen fortsätter att växa. Under tiden som bostadsbyggandet i Stockholm halverades under 2023, förändrades även brottsligheten i branschen.

Fusk med statliga lönegarantier har också blivit vanligare, där oseriösa aktörer utnyttjar systemet för egen vinning. Kristin Andersson, vd på Byggmästareföreningen.

Fair Play Byggs arbete har lett till upptaxeringar på 124 miljoner kronor, ett arbete vi är stolta över. Men nu behövs snabba åtgärder för att motverka oseriösa aktörer och främja sund konkurrens i byggbranschen.

Byggnads vill stoppa fusket

För att bekämpa epidemin av korruption och kriminalitet har Byggnads lanserat projektet Svensk Byggkontroll.

Projektet syftar till att stoppa fusk och arbetslivskriminalitet genom att rapportera misstänkt verksamhet till myndigheterna och försöka få bort oseriösa företag från arbetsplatserna.

Det har varit ett hårt jobb med rekryteringar och det känns riktigt bra att ha allt på plats. Målet är enkelt: Kriminella företag ska inte göra sig besvär att komma in i vår bransch. De seriösa bolagen ska överleva och växa, säger Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande.

Chef för Svensk Byggkontroll blir Peter Sjöstrand, tidigare Målarnas avtalssekreterare och vice ordförande.

Det här har alla möjligheter att bli en riktig game changer i branschen. Jag ser väldigt mycket fram emot att leda arbetet för en sundare byggbransch.

Fair Play Bygg

En tipstjänst dit den som har information om misstänkt brottslighet i Stockholms byggsektor kan höra av sig. Sedan starten 2016 har över 2 000 tips kommit in. 1 120 av dessa har utretts vidare av myndigheter.

Den vanligaste misstanken rör skattebrott. Därefter följer penningtvättsbrott och brott mot utlänningslagen. Fair Play Bygg drivs och finansieras gemensamt av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland.

Källa: Fair Play Bygg

 

Svensk Byggkontroll
Ett branschtäckande kontrollsystem för att stoppa fusk och arbetslivskriminalitet i bygg- och installationsbranschen. Kontrollerna fungerar också som ett stöd för företag som vill göra rätt.

Syftet med Svensk Byggkontroll är att både företagare och anställda i byggbranschen ska känna sig trygga med att branschen är rättvis, att företag konkurrerar på lika villkor och att anställda har rätt lön och villkor.

Svensk Byggkontroll ägs och drivs av Byggnads, men är en egen avskild enhet med egen ekonomi, som bara arbetar med att kontrollera företag. Enheten finansieras av en tillsynsavgift från hängavtalsbundna företag.

Källa: Byggvärlden.se

 

Aktivitetsstöd.
En av svenska staten via Arbetsförmedlingen subventionerad anställningsform med syftet att få människor tillbaka till arbetslivet. Lönen betalas av Försäkringskassan.

 

ID06-kort
Ett accesskort som ger personer tillgång till arbetsplatsens elektroniska personalliggare och registrerar in- och utpassering. ID06-kortet är ett kort för säkra arbetsplatser med hög tillitsnivå,

ID06-kort kan användas av alla organisationer och fungerar exempelvis som företagskort för att komma in på kontor eller skyddsvärda områden där krav på högre säkerhet gäller. Med kortet kan man även starta maskiner och fordon – allt från grävmaskiner till en lunchrummets kaffemaskin.

Källa: id06.se

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!