Brottsligheten ökar i Sverige

Ökade otryggheten

publicerad 25 januari 2024
- av Jan Sundstedt
Fall av misshandel mot både kvinnor och män ökade under förra året.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Under 2023 rapporterades över 1,5 miljoner brott i Sverige – en ökning med fyra procent jämfört med föregående år, enligt färsk preliminär statistik från Brå.

Efter två år av minskning återvände brottsstatistiken till en uppåtgående trend och bedrägeribrotten sticker ut med en ökning på hela 22 procent.

Bedrägeribrotten var den mest framträdande kategorin som sköt i höjden under 2023, visar färsk statistik från Brå. På tio år har denna typ av brott skenat med hela 53 procent. Särskilt alarmerande är ökningen av kortbedrägerier och bedrägerier genom social manipulation, med 44 respektive 36 procent.

Bedrägeri genom social manipulation involverar bedragare som kontaktar individer, ofta genom telefon, och lurar dem att utföra handlingar som gynnar bedragaren ekonomiskt.

Bedrägeri genom social manipulation är en typ av bedrägeri där bedragaren tar kontakt med en person, exempelvis genom ett telefonsamtal, och vilseleder den att göra något som syftar till att ge bedragaren ekonomisk vinning. Ett vanligt tillvägagångssätt är att bedragare utger sig för att vara en banktjänsteman eller myndighetsperson, säger Matheus Eriksson, statistiker, Brå.

Fler misshandlas

Brott mot person ökade också något, där misshandel stod för en betydande del och det för misshandel mot både kvinnor och män registrerades signifikanta ökningar, särskilt när det gällde misshandel av bekanta. Statistiken vittnar om att misshandel av obekanta var den vanligaste typen av anmäld misshandel mot män, medan misshandel av bekanta var vanligast vid anmälningar mot kvinnor.

Kvinnor misshandlas ofta av bekanta. Foto: Pexels

Även om brott mot person ökade visade vissa brottstyper inom denna kategori en nedåtgående trend. Anmälda brott om sexuellt ofredande minskade med sex procent. Minskningen var där som mest påtaglig bland brott mot kvinnor och flickor. Det kan vara värt att notera att dessa brott utgör en mindre del av den totala brottsstatistiken.

En tredjedel av de anmälda våldtäktsbrotten mot kvinnor (5 019) avsåg våldtäkter utförda av en närstående i parrelation. Motsvarande andel för våldtäkt mot män (280) låg på 14 procent. Totalt anmäldes 8 993 våldtäkter, vilket innebar en minskning med två procent.

Ökning av butiksstölder

Stöld- och tillgreppsbrott minskade övergripande med tre procent, men med en intressant skiftning i mönstret. Medan anmälda cykelstölder minskade markant, något som kan ha sin förklaring i att många brottsutsatta låter bli att anmäla cykelstölder, ökade anmälda butiksstölder med hela tio procent.

Enligt Brå kan detta fenomen delvis förklaras av det ökade användandet av en särskild e-tjänst som underlättar anmälningar av misstänkta butiksstölder.

Under 2023 har det blivit lättare för butiksinnehavare att anmäla misstänkt stöld i butik med hjälp av en särskild e-tjänst, vilket kan ha bidragit till ökningen i statistiken, säger Matheus Eriksson.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!