Allt mindre transparens inom makten

På torsdagen den 21 november 2013 klubbade riksdagen igenom ett lagförslag som kommer att göra det svårare att få insyn i det politiska spelet. En ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagstiftningen har införts och dokument om EU kan nu hemligstämplas.

publicerad 22 november 2013
- av Alexander Almqvist

Mer sekretess och mindre transparens alltså – för att tillmötesgå mer stängda länder när det kommer till internationella samarbeten. Dessutom kan myndigheter i Sverige förlora sin rätt att självständigt bestämma över allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar.

”Ändringen gäller uppgifter som en svensk myndighet utbyter med utländska myndigheter på grund av bindande EU-regler eller internationella överenskommelser som har ingåtts av EU eller godkänts av riksdagen”, skriver Riksdagen på sin hemsida.

MP och V gick emot
Förslaget klubbades igenom med 263 röster för och endast 33 emot. De enda partierna som opponerade sig mot sekretessbestämmelsen var Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Peter Eriksson (MP), Konstitutionsutskottets ordförande, kallade lagförslaget för en ”kapitulation” i Sveriges kamp för ökad öppenhet.

De nya reglerna öppnar för godtycke och slentrianmässiga beslut. Det blir i praktiken omöjligt för en domstol att överpröva beslutet eller för en journalist att bevisa att beslutet är felaktigt, sa Eriksson när frågan diskuterades i riksdagen, enligt tidningen Riksdag & Departement.

Journalistförbundet kritiska
Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet, säger till branschtidningen Journalisten att det är fel av riksdagen att klubba igenom beslutet om att ändra offentlighets- och sekretesslagstiftningen.

Den nya lagen om sekretess i internationellt samarbete innebär att offentlighetsprincipen urholkas kraftigt. Det är ytterst beklagligt att riksdagen inte sätter större värde på den svenska öppenheten.

Sekretessreglerna ändras från den 1 januari 2014.

 

 

Alexander Almqvist
alexander.almqvist@nyadagbladet.se

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!