Inrikes

Akut matkris vid krigssituation

Vid en naturkatastrof eller krigssituation skulle det snabbt bli matbrist i landet. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet menar att vi är mer sårbara idag än under andra världskriget.

I den nya rapporten framkommer det att den effektivisering som skett av lantbruket de senaste decennierna också har gjort det mer sårbart eftersom man i stort saknar lagerhållning. Många gårdar är också beroende av import av exempelvis gödsel för att kunna fortsätta producera mat.
Vid en kortare kris konstaterar man att det är djurhållningen som blir lidande, medan växter slås ut vid längre katastrofsituationer.

– Man kan jämföra med Andra världskriget till exempel. Vi skulle klara oss sämre idag, än vad de gjorde då, säger forskaren Camilla Eriksson till SVT.

Hon förklarar vidare att människor i allmänhet odlade mer grödor själva förr, något som blivit allt ovanligare idag. Eriksson ser dock en möjlighet att hitta lösningar och göra gårdarna mer hållbara även i krissituationer.

Det handlar egentligen om att miljöanpassa lantbruket. Till exempel kan man göra sig mindre beroende av fossila drivmedel. Ett annat sätt är också att anpassa kosten så att det som är mest krävande när det kommer till resurser kan minskas, till exempel kött. Man skulle också kunna göra återanvändningen större, vilket i längden skulle resultera i att det lokala skulle klara sig bättre just lokalt. Alltså om gårdarna själva skulle kunna börja med produktion av gödsel, så skulle beroendet av import så klart inte bli lika bärande.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!