Akut matkris vid krigssituation

publicerad 14 december 2016

Vid en naturkatastrof eller krigssituation skulle det snabbt bli matbrist i landet. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet menar att vi är mer sårbara idag än under andra världskriget.

I den nya rapporten framkommer det att den effektivisering som skett av lantbruket de senaste decennierna också har gjort det mer sårbart eftersom man i stort saknar lagerhållning. Många gårdar är också beroende av import av exempelvis gödsel för att kunna fortsätta producera mat.

Vid en kortare kris konstaterar man att det är…

 


Liknande artiklar: