Åklagarens krav: Offentliggör Palmes hemligstämplade obduktionsprotokoll

publicerad 3 mars 2020
- av Markus Andersson

Den tidigare åklagaren Bertil Rydell kräver att Olof Palmes obduktionsprotokoll släpps fritt för allmänheten. Han menar att ett frisläppande kan få slut på de spekulationer som finns, bland annat till följd av det märkliga faktum att det inte finns några fotografier på Palmes kropp.

Obduktionsprotokollet har officiellt hemligstämplats av hänsyn till de anhöriga. Detta menar Rydell är orimligt och att det knappast kan väcka mer anstöt att tillgängliggöra det för allmänheten.

– Hemligstämplat bevismaterial, det tycker jag saknar laglig grund, säger Rydell i en intervju med Swebbtv.

– Det inbjuder ju till spekulationer. Man måste ju läsa protokollet. Det är ju en bevisning mot en framtida gärningsman om nu en sådan skulle framträda händelsevis och protokollet är ju ett bevismaterial tillsammans med de vittnen som eventuellt är levande idag efter 30 år.

Han konstaterar vidare att det inte finns några fotografier av Palme efter hans död, och att fotografier på kroppen skulle kunna ta död på olika teorier.

– Om en sådan högt uppsatt person undanröjs kan man väl visa ett porträtt av vederbörande, fortsätter han.

Rydell för vidare fram att det är beklagligt att Sverige inte har ett system där neutrala personer är med och fastställer dödsorsaken inför åhörare, utan att man istället helt förlitar sig på statsanställda. Han lyfter också fram det sammanträffande där obducenten ifråga Milan Valverius och hans hustru dog samma dag i ett förment självmord 1994 under märkliga omständigheter.

– Konstigt är väl också att den ursprunglige obducenten avled en ganska kort tid efteråt jämte sin hustru. Varför frågar man sig. Var han sjuk eller tog han livet av sig?

Den tidigare åklagaren har skrivit ett brev till riksåklagaren där han kräver att protokollen offentliggörs.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.