Mer än 5000 Covid-19-vaccinerade i USA har rapporterat allvarliga biverkningar

Kritiserade covidvaccineringen

publicerad 26 december 2020

Vinna eller försvinna för Nordens viktigaste dagstidning!


96 450 kr av 100 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC hävdar att de båda Covid-19-vacciner som används i USA och som är godkända för akut användning är både säkra och effektiva. Den oberoende journalisten Sharyl Attkisson har sammanställt läget för allvarliga biverkningar fram till den 19:e december som dock ger oroande indikationer.

Den 27 december startar vaccinationerna i Sverige. Det handlar om ett vaccin från Pfizer-Biontech, ett mRNA-vaccin. I första hand ska vaccinet ges till äldre människor i Sverige.

– I takt med att leveranserna utökas kommer fler och fler att vaccineras. Regeringens och Sveriges Kommuner och Regioners gemensamma mål är att alla över 18 år samt alla under 18 år och som är i riskgrupp ska ha erbjudits vaccin under första halvåret 2021, säger socialminister Lena Hallengren.

Målsättningen är att alla EU:s medlemsländer ska inleda vaccineringen mot Covid-19 den 27 december.

Biverkningar i USA i sammandrag

Den 19 december 2020 hade 215 362 personer i USA fått något av de två vacciner (från Moderna och Pfizer-BioNTech) som godkänts i landet. Över 5000 fall av allvarliga biverkningar har rapporterats in per den 19 december 2020.

  • Vaccinproducenten Moderna har rapporterat in betydligt högre risker för vanliga biverkningar (jämfört med vaccinet från Pfizer-Biontech).
  • 5052 vaccinerade personer har anmält en allvarlig och negativ påverkan på hälsan (ett sk ”health impact event”) per den 19 december 2020.
  • CDC definierar ett ”health impact event” som en biverkan som gör den drabbade personen oförmögen att utföra normala dagliga aktiviteter, oförmögen att arbeta och som därför är i behov av nödvändig vård.
    Hit räknas alltså inte vaga eller mindre allvarliga biverkningar (red anm).
  • De mer allvarliga biverkningarna utgör en andel på cirka 2,3% av de vaccinerade.
  • Hälsomyndigheten CDC i USA meddelar att en allvarlig allergisk reaktion i form anafylaxi dvs anafylaktisk chock, rapporterats hos 6 patienter. En anafylaktisk chock är en kraftig allergisk reaktion när kroppens immunförsvar reagerar på ett ämne. Reaktionen kommer i regel snabbt och kan vara livshotande.
  • Båda vaccinerna som använts i USA uppges vara effektiva för att minska risken för symptomatisk Covid-19 i minst 14 dagar (Moderna) eller mer än två månader (Pfizer-BioNTech). Läs en tidigare artikel om att vaccinerna primärt är designade för att minska symptomen och inte för att minska risken för att bli smittad.
  • Det är omöjligt att veta hur effektiva vaccinerna är längre fram än till 19 december 2020 i denna redovisning. Det är också ännu omöjligt att veta vilka de potentiellt långsiktiga biverkningarna är.

 

CDC följer kontinuerligt upp för att dokumentera bieffekter

I USA finns det två system som dokumenterar och hanterar inrapporterade vaccinskador. Dels finns CDC:s ”V-säkra aktiva övervakningsprogram”, vilket kan motsvara svenska Läkemedelsverket inrapporteringssystem dit drabbade frivilligt kan anmäla biverkningar. I USA finns även VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System). I Sverige finns inget system som motsvarar VAERS.

Det V-säkra övervakningsprogrammet i USA är utformat för att finna ännu okända biverkningar som inte kan upptäckas förrän ett mycket större antal människor har tagit vaccinerna. Dessa okända typer av biverkningar är viktiga att dokumentera och de kan finnas eftersom det handlar om nya typer av snabbgodkända vacciner, skriver Attkisson.

Enligt CDC inträffade inte alla hittills rapporterade vaccinbiverkningar omedelbart efter vaccinationstillfällena. Rapporterna om allergiska reaktioner har fått CDC att avråda drabbade personer från att ta ytterligare vaccindoser mot Covid-19-symptom.

Läs den kompletta sammanställningen författad av Sharyl Attkisson med en redovisning över alla källor.

 

Artikeln har tidigare publicerats på NewsVoice

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!