Kritiserade coronavaccineringen

Här är dina rättigheter som EU-medborgare att avböja injektioner

publicerad 13 oktober 2021
Enligt Europarådets resolution har du otvivelaktig rätt att säga nej till covidvaccin.

Som EU-medborgare har du juridisk rätt att välja bort covidvaccin eller vilken annan injektion som helst. Ingen medborgare ska heller behöva känna varken socialt eller politiskt tryck att låta injicera sig med något preparat, enligt Europarådets resolution 2361.

I Sverige och övriga EU är pressen hård på människor att låta…


Utdrag ur Resolution 2361

7.3.1 Se till att medborgarna informeras om att vaccinationen inte är obligatorisk och att ingen är under politiskt, socialt eller annat tryck för att vaccinera sig om de inte vill göra det.

7.3.2 Se till att ingen diskrimineras för att inte ha vaccinerats, på grund av eventuella hälsorisker eller att man inte vill vaccineras.

7.4.1 Säkerställa en balans mellan den snabba utvecklingen av vaccination för barn och att vederbörligen ta itu med säkerhets- och effektproblem, och garantera fullständig säkerhet och effekt för alla vacciner som görs tillgängliga för barn, med fokus på barnets bästa, i enlighet med FN Barnkonventionen.

7.5.2 Använda vaccinationscertifikat endast för det avsedda syftet att övervaka vaccinets effekt, potentiella biverkningar och negativa effekter.

 


Liknande artiklar: