Kritiserade coronavaccineringen

Svenska läkare: ”Barnvaccinering går emot vetenskap och beprövad erfarenhet”

publicerad 24 september 2021
"Obegripligt att man kunnat landa i att förorda massvaccination mot covid-19 för friska barn", skriver en lång rad läkare i en debattartikel i Läkartidningen.

Folkhälsomyndigheten har nyligen beslutat att barn från 12 års ålder ska kunna injiceras med covidvaccin, trots att de flesta barn med covid-19 har lindriga symptom eller är asymptomatiska – samt att risken att dö som barn av sjukdomen är näst intill obefintlig.

Svenska barnläkarföreningen, Svenska skolläkarföreningen och Smittskyddsläkarföreningen ställer sig bakom beslutet, men nu går en lång rad läkare och specialister ut i en debattartikel med mycket hård kritik mot deras agerande som de fördömer som ”obegripligt”.

Svenska barnläkarföreningen lyfter fram MIS-C (multiinflammatoriskt syndrom hos barn) som ett tungt vägande skäl till att vaccinera barn. Orsaken till MIS-C är okänd, och definitionen är så vid att den innefattar många olika tillstånd, exempelvis Kawasakis sjukdom. Att barnläkarföreningen förordar vaccination av friska barn för att förhindra att några får ett syndrom man inte vet orsaken till står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet,” skriver flera läkare och specialister i en debattartikel i Läkartidningen.
De menar att vi inte får upprepa de tragedier som kopplats till vacciner de senaste…


 


Liknande artiklar: