Ekonomi

Världens skuldberg: 250 000 miljarder dollar

311 000 kronor per person, eller 250 000 miljarder dollar totalt. Så stora är världens samlade skulder, vilket är högre nivåer än någonsin tidigare.

Bloomberg rapporterar att de samlade skulderna är så omfattande att det motsvarar att varje barn och vuxen på hela planeten har en skuld på 32 500 dollar, eller 311 000 kronor per capita, vilket också är rekordsiffror. De hisnande siffrorna har beräknats fram när man slagit ihop samtliga skulder som världens företag, nationer och hushåll.
Efter den senaste stora finanskrisen har det samlade skuldberget har vuxit kraftigt. Huvudanledningen man härleder detta till är att lån och räntor flitigt används för att hålla igång världsekonomin.

Konventionella nationalekonomer har tidigare som regel menat att samlade skuldbelopp är irrelevanta eftersom långivare och låntagare kvittar varandra i ekonomin som helhet. Modernare nationalekonomer menar dock att skuldsättning kan vara allvarlig av flera skäl och att det är ytterst väsentligt att se till dess fördelning och konsekvenser.

Bland annat är skuldsättningen i dagens läge, på grund av det nuvarande bank- och penningsystemet, på ett sammantaget plan koncentrerad till ett fåtal dominerande finansiella aktörer som därigenom utövar ett betydande inflytande på den samhällspolitiska utvecklingen.

 


Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!