Vaccinfrågan i fokus när finansmakten möts på G20

Globalismens framfart

publicerad 1 mars 2021
- av Isac Boman
Magdalena Andersson (S), finansminister och ordförande för Internationella valutafondens högsta rådgivande organ.

Sveriges finansminister Magdalena Andersson är inbjuden till G20-mötet mellan finansministrar och centralbankschefer i egenskap av ordförande för IMFC, Internationella valutafondens högsta rådgivande organ. Vaccinfrågan ligger i främsta fokus för mötet.

Den viktigaste frågan för det italienska ordförandeskapets första G20-möte är enligt Magdalena Anderssons pressmeddelande “hur den rådande krisen kan vändas till en hållbar, robust och inkluderande global tillväxt, exempelvis genom att säkerställa global vaccintillgång”.

Förutom frågor kopplade till den så kallade pandemin kommer mötet också att bland annat att handla om “finansmarknadsfrågor på temat digitala valutor”. Dessutom väntas frågor om internationell beskattning och “finansiering av globala nyttigheter” att diskuteras.

Socialdemokraten Magdalena Andersson tillträdde som ordförande för IMFC i januari. Dagens G20-möte blir det första officiella framträdandet hon gör på den nya posten. Det är också första gången på över ett decennium som en svensk minister deltar på mötet.

– Jag kommer fokusera på åtgärder för att ta oss ur krisen och särskilt på tillgången till vaccin på ett globalt plan. Det är helt avgörande för vår hälsa men också för att vi ska kunna ta oss ur den ekonomiska krisen på ett hållbart och inkluderande sätt. En ojämn fördelning av vaccin riskerar att öka inkomstklyftorna mellan länder än mer, menar Magdalena Andersson.

G20-mötet

På det inkommande G20-mötet deltar finansministrar och centralbankschefer från 19 av världens största ekonomier och EU. EU representeras av EU-kommissionen och av ordförandelandet i ministerrådet, för närvarande Portugal. Därutöver bjuds ett antal länder in som observatörer. Även organisationer som IMF, Världsbanken, OECD och WTO deltar.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!