Tuffare ta sig in på bostadsmarknaden

publicerad 6 december 2022
- av Sofie Persson
69 procent av ensamstående föräldrar klarar inte inkomstkraven från hyresvärdar i Stockholm, visar rapport.

I Hyresgästföreningens nya rapport om läget inom bostadsmarknaden visar att det blir allt svårare för människor att ta sig in på bostadsmarknaden. Ökade priser och höga krav gör att många får det svårt att ta sig över tröskeln.

Fastighetsbolagen går dock fortsatt bra trots höga allmänna prisökningar i ekonomin generellt.

Hyresgästföreningen har lanserat en ny rapportserie man kallar för ”Hyresgästernas lägesrapport” som kommer att publiceras tre gånger om året för att titta närmare på olika aspekter av den svenska bostadsmarknaden.

–  Hyresgästerna är den grupp i samhället som lägger störst del av sin inkomst på boendet, som är mest trångbodda och har minst marginaler. Det vet vi redan och nu tar vi nästa kliv i vår strävan att beskriva och förklara hyresgästernas verklighet, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

Den första lägesrapporten släpptes nu i december och av den kan man konstatera att kraven de flesta hyresvärdar har gör att fler hamnar utanför bostadsmarknaden, både när det gäller ägda bostäder och hyresrätter.

Hyresvärdar kan själva bestämma hur kraven ska utformas när det gäller inkomstkrav. I de flesta fall ska inkomsten vara två till tre gånger så hög som hyran, men det förekommer även att kraven ligger på tre till fem gånger hyran. Rapporten visar att 69 procent av ensamstående föräldrar som är hyresgäster i Stockholm inte klarar de inkomstkraven. I Sverige som helhet klarar 30 procent inte inkomstkraven för en hyresrätt. Allra svårast är det med privata hyresvärdar som ofta ställer högre krav.

Även vad gäller bostadsrätter är det svårt och rapporten visar att priserna ökat med 100 procent de senaste tio åren, samtidigt som hushållens disponibla inkomster endast ökat med 25 procent. Fler behöver ta lån även till kontantinsatser. Rapporten visar exempelvis att det tar cirka tio år för en förskolelärare att spara ihop till en kontantinsats i Stockholm. Beräknat för hela Sverige ligger siffran på fem år.

– Siffrorna talar sitt tydliga språk: det är svårt att ta sig in på den svenska bostadsmarknaden. Är du dessutom ensamstående låg- eller medelinkomsttagare utan eget kapital är du i princip utestängd från en rimlig boendesituation, säger Madeleine Olausson, utredare på Hyresgästföreningen och författarinna till Hyresgästernas lägesrapport.

Enligt Hyresgästföreningen kan de långa kötiderna och höga hyreskraven bland annat kopplas till bostadsbristen i landet. I 204 av 290 kommuner råder det i nuläget brist och bostadsbyggandet förväntas minska med 25-30 procent under de närmaste åren. Detta gör i sin tur att hyresvärdar kan ställa högre krav på sina hyresgäster.

Samtidigt visar rapporten att fastighetsägarna klarar sig fortsatt bra trots den ökade prisinflationen. Enligt hyresgästföreningen uppvisar några av Sveriges största fastighetsbolag en genomsnittlig vinst per hyreskrona på hela 40 procent, alltså en vinst på 40 kronor för varje 100 kronor bolagen får in från hyresintäkter.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!