Studie: Invandringen leder till kraftigt ökade pensionskostnader

publicerad 24 november 2017

Det massiva inflödet till Sverige av människor med lägre utbildningsnivå kommer att fördubbla statens kostnader för vårt grundskydd i pensionssystemet. Det här enligt en beräkning som Pensionsmyndigheten genomfört på uppdrag av regeringen.

Det är det stora antalet individer som kommit till Sverige med en låg utbildning och lägre medelinkomst som blir en stor ansträngning för den grundpension som man är berättigad till under dylika omständigheter.

Den inkomstbaserade pensionen som ligger utanför statsbudgeten berörs inte, men garantipensioner, bostadsbidrag och äldreförsörjningsstöd finansieras av staten. Enligt de siffror som framkommit i beräkningen så kommer kostnaden stiga ifrån 43 till 86 miljarder kronor under en ungefärlig period av 40 år.

Beräkningen är baserad på att Sverige tar emot 110 000 individer varje år, men den siffran kan ju både öka och minska så därför kan man inte med precision fastställa en exakt ökning. Dock så talar den ständigt ökande strömmen av människor som söker sig till vårt land för att den eventuella kostnaden blir högre.

– Det är känt sedan länge att asylinvandrare har betydligt lägre genomsnittsinkomster och så kommer de till Sverige vid högre ålder, och då blir livsinkomsten otillräckligt för att komma över golvnivån i pensionssystemet, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

 

Källa: Di.se

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!