Ekonomi

Skillnader i chans till äldreboende

Stockholms stads revisorer har granskad hur stadsdelarna arbetar med ett tryggt boende för äldre, rapporterar Dagens Nyheter. Under 2015 tog stadsdelsnämnderna emot 3 905 ansökningar om vård- och omsorgsboende och 820 ansökningar om servicehus. I till exempel Hägersten-Liljeholmen fick 92 procent av dem som ville flytta till servicehus avslag. Siffran i Spånga-Tensta var 21 procent.

– Det är ett jättestort problem att det är så stora skillnader mellan stadsdelarna, säger oppositionsborgarråd Lotta Edholm (L).

Totalt fick 17 procent avslag på ansökan om vård- och omsorgsboende och 43 procent till servicehus, trots att 22 respektive 15 procent gett uttryck för svåra besvär med oro och otrygghet. Revisorerna granskade fem stadsdelar och såg stora variationer i avslag.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet  • Ämnen:
  • pensionärer