Ekonomi

Skillnader i chans till äldreboende

Det blir allt svårare att få plats på landets äldreboenden

Stockholms stads revisorer har granskad hur stadsdelarna arbetar med ett tryggt boende för äldre, rapporterar Dagens Nyheter. Under 2015 tog stadsdelsnämnderna emot 3 905 ansökningar om vård- och omsorgsboende och 820 ansökningar om servicehus. I till exempel Hägersten-Liljeholmen fick 92 procent av dem som ville flytta till servicehus avslag. Siffran i Spånga-Tensta var 21 procent.

– Det är ett jättestort problem att det är så stora skillnader mellan stadsdelarna, säger oppositionsborgarråd Lotta Edholm (L).
Totalt fick 17 procent avslag på ansökan om vård- och omsorgsboende och 43 procent till servicehus, trots att 22 respektive 15 procent gett uttryck för svåra besvär med oro och otrygghet. Revisorerna granskade fem stadsdelar och såg stora variationer i avslag.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!
  • Ämnen:
  • pensionärer