Skatteverket vägrar kontanter – kritiseras av JO

Kriget mot kontanterna

publicerad 23 mars 2023
- av Markus Andersson
Skatteverkets kontantlöshet bryter mot riksbankslagen.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


6370 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Skatteverkets vägran att ta emot kontantbetalningar för ansökningsavgifter strider mot riksbankslagen, konstaterar chefsjustitieombudsmannen Erik Nymansson och betonar att svenska myndigheter har en direkt skyldighet att göra just det.

– Alla i samhället behöver kunna göra betalningar, även de som inte kan eller inte vill göra detta elektroniskt. Jag rädd för att många myndigheter inte har klart för sig vilken långtgående skyldighet de har att ta emot kontanter som betalning, säger han i ett pressmeddelande.

– Sveriges riksbank ger ut sedlar och mynt som lagligt betalningsmedel. Samtidigt tar en av våra största myndigheter inte emot dem om någon vill betala avgiften. Detta är anmärkningsvärt, förvånande och lagstridigt, fortsätter chefsjustitieombudsmannen.

Enligt Skatteverkets hemsida kan ansökningsavgifter enbart betalas med swish eller bankgiro – något som lett till klagomål från allmänheten, specifikt när det handlar om ansökningar om byte av förnamn.

Redan i mars 2022 fattade JO beslut i ärendet, men vidtog ingen annan åtgärd ”än att påminna om nämnda bestämmelse i den dåvarande riksbankslagen”, samt vid tidigare tillfälle JO-kritik mot Bolagsverket när dessa vägrade ta emot kontanter för utlämnande av kopior av allmänna handlingar.

Vid kontroll av Skatteverkets webbplats den 21 oktober 2022 framgick att informationen om hur nämnda avgift ska betalas var oförändrad. Med anledning av detta beslutade jag att i ett särskilt ärende granska hur Skatteverkets information förhåller sig till regleringen i riksbankslagen och möjligheten att betala den aktuella avgiften kontant”, skriver chefs-JO vidare.

Nu står det alltså klart att Skatteverket kritiseras för att ha brustit i sina lagstadgade skyldigheter då de, efter senaste påminnelsen, inte ”vidtagit några konkreta åtgärder som rör möjligheten till kontant betalning”.

Att man i teorin kan gå till ett bankkontor och med kontanter få hjälp av personal att betala ansökningsavgiften via bankgiro är heller inte tillräckligt, betonar man, bland annat eftersom många bankkontor idag är kontantlösa och andra tar ut en avgift för denna typ av tjänster.

Som jag redogjort för ovan har dessutom möjligheten till kontant betalning via ClearOn AB:s tjänst Kassagirot nu avvecklats. En enskild som önskar använda kontanter för att betala ansökningsavgiften möter således betydande svårigheter och i regel också kostnader”, konstaterar chefsJO som även pekar på att konstitutionsutskottet påmint regeringen om att dessa bör “säkerställa att myndigheterna är tillgängliga och erbjuder fullgoda alternativ till digital service, så att också de som inte kan eller vill vara digitala kan ta tillvara sina intressen i kontakter med myndigheter“.

Som jag har redogjort för ovan har en enig parlamentarisk kommitté uttryckt oro för den kraftigt minskade möjligheten till kontant betalning under senare tid. Kommittén har ansett det problematiskt om statliga och kommunala aktörer som erbjuder offentligt finansierade tjänster och tar emot offentligrättsliga avgifter bidrar till att påskynda utvecklingen genom att inte ta emot kontant betalning. Det initiativ som jag har tagit i detta ärende är ett exempel på denna problematik. Som kommittén påpekat behöver alla i samhället kunna göra betalningar. Jag vill avslutningsvis framhålla att mina uttalanden i detta ärende naturligtvis är relevanta även för andra typer av offentligrättsliga avgifter”, fortsätter han.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!