Privat vård ger fler diagnoser

publicerad 3 juni 2014

Vilken diagnos du får hos läkaren beror i hög grad på om det är en privat vårdcentral eller inte. Det visar forskning gjord av läkaren Sven Engström, rapporterar Svt Sydnytt.

Som vården är uppbyggd i Skåne i dag får en vårdgivare betalt av landstinget utifrån antalet listade patienter på vårdcentralen och summan ökar ju sjukare en patient är.

Sven Engström arbetar själv i Jönköpings landsting och han drog samma slutsats där förra året. Han såg stora skillnader mellan olika vårdcentraler i mängden läkemedel som skrevs ut.

– De läkare som själva äger sin vårdcentral har störst incitament att sätta fler diagnoser, och därmed få mer pengar, säger Sven Eng­ström till Svt Sydnytt.

Han vill dock inte skylla på läkarna utan menar att det är syste­met som är utformat på det här viset. Det får konsekvenser genom ökade kostnader för regionen och kan i slutändan påverka patienten negativt.

 

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!