Par med kvinnan som ensam försörjare mår sämre

publicerad 31 juli 2023
- av Sofie Persson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Både män och kvinnor mår sämre i hushåll där kvinnan är ensam försörjare, visar en ny internationell studie. Par i Tyskland med kvinnan som ensam inkomsttagare hade allra lägst välmående.

I en ny studie har man under en period av 14 år analyserat data från 42 000 vuxna personer från nio europeiska länder där man bedömt deras välmående och frågat hur nöjda de är med sina liv. Man har också jämfört hur välmåendet ser ut när det gäller olika inkomsttagare och kan se att det finns tydliga skillnader beroende på om mannen eller kvinnan står som enda inkomsttagare.

Länderna man tittade på var Tyskland, Finland, Frankrike, Storbritannien, Irland, Portugal, Spanien, Polen och Slovenien.

I par där kvinnan står som ensam inkomsttagare för hemmet mår både kvinnan och mannen sämre jämfört med om båda eller enbart mannen står för inkomsten, visar studien som publicerats i European Sociological Review. Män mår ofta psykiskt sämre när kvinnan är ensam inkomsttagare och uppger ofta till och med högre välmående när båda står utan inkomst. Studien visar att män hellre skulle byta plats med kvinnan i sådana fall, det vill säga att ta över rollen som ensam inkomsttagare.

Mäns välmående uppges vara 5,86 när kvinnan är den enda inkomsttagaren, jämfört med 7,16 när mannen är den enda inkomsttagaren. För kvinnor är motsvarande siffror 6,33 respektive 7,10.

Par i Tyskland har det svårast med situationer där kvinnan är ensam försörjare, följt av Storbritannien, Irland och Spanien. Problemet visar sig samtidigt vara generellt i hela Europa, även i Finland som ofta beskrivs som ett av världens mest jämställda länder.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!