MP: Vi måste trygga kontanter

publicerad 31 augusti 2016

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


“Vi måste trygga medborgarnas kontanter”. Så löd rubriken på en debattartikeln från miljöpartisterna Per Bolund, Agneta Börjesson och Stefan Nilsson i Hallandsposten.

”Det är viktigt att kontanter även framöver ska kunna användas, parallellt med att digitala betaltjänster blir allt vänligare”. Så skriver Stefan Nilsson på Facebook och fortsätter:

”Pensionärer, nyanlända och personer med funktionsnedsättningar är grupper där möjligheten att kunna använda kontanter är extra viktigt”.

För många innebär digitala lösningar att det går snabbare att handla eller betala räkningar. I dag görs fyra av fem köp elektroniskt eller med kreditkort. Men behovet att kunna använda kontanter kommer att fortsätta finnas under en överskådlig tid och övergången till ett samhälle med allt mindre kontanter måste därför ske i en takt satt ingen lämnas efter, poängterar debattörerna.

Till hösten kommer regeringen att tillsätta en parlamentarisk utredning av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen. Utredningen ska bland annat få i uppdrag att se över Riksbankens ansvar för kontanthantering, skriver debattörerna.

Länsstyrelsen och Innovationsmyndigheten har även inlett en upphandling för att ta fram nya lösningar som ska underlätta för människor att använda sig av digitala betaltjänster.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!