MORGONDAGENS DAGSTIDNING – onsdag 21 februari 2024

onsdag 21 februari 2024

Minst 1,3 miljoner i arbetsför ålder kan inte försörja sig själva

Välfärdskollapsen

publicerad 2 november 2021
- av Sofie Persson
Johan Eklund, vd för Entreprenörskapsforum.

Sveriges befolkning har en låg grad av ekonomiskt självförsörjande, vilket innebär att en relativt liten del av befolkningen får bära upp resten av samhället. Minst 1,3 miljoner personer i arbetsför ålder kan inte försörja sig själva och analytiker menar att gällande bidragsmodeller gör att att det helt enkelt i många fall inte lönar sig att arbeta.

I Sverige är endast fyra miljoner självförsörjande och dessa bär en stor försörjningsbörda för en befolkning på över tio miljoner invånare. Det visar ny statistik från Svenskt Näringsliv.

Så många som 1,3 miljoner i arbetsför ålder i Sverige kan enligt detta inte alls försörja sig själva, något som Johan Eklund, vd för Entreprenörskapsforum, konstaterar är ett ansenligt samhällsproblem.

I slutändan handlar det om välfärdsstatens hållbarhet. Har vi för få som är självförsörjande kommer de att leva på inkomster som andra genererar, säger han till Tidningen Näringslivet.

Eklund menar dock också att den verkliga siffran troligen är betydligt högre än så.

Våra beräkningar visar att drygt 1,8 miljoner svenskar inte kan försörja sig själva, säger han.

I rapporten konstaterar man också att det finns en väsentlig skillnad mellan inrikesfödda och utrikesfödda i försörjningsgraden, där antalen långtidsarbetslösa i den första kategorin minskat stadigt sett över en 15-årsperiod till 70 000 i dagsläget, samtidigt som andelen långtidsarbetslösa utrikesfödda ökade i snabb takt – till cirka 120 000 i augusti 2021.

De flesta kommuner ligger på en försörjningsgrad på minst 70 procent, men i Skåne ligger flera kommuner under den siffran. Malmö ligger endast på 63,6 procent. Helena Nanne (M), andra vice ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö, menar att det helt enkelt inte lönar sig att arbeta för många och att det beror på politiken som bedrivits i kommunen.

Det är inte av naturen givet att det ska vara så här i Malmö. Malmö har flera gynnsamma förutsättningar. Det skapas många nya jobb här, det är nära kontinenten, utbudet av utbildningar är enormt. Men man lyckas ändå inte, säger hon till TN.

Vidare menar Nanne att bidragsberoendet även tenderar att gå i arv från föräldrar som inte klarar sig utan bidrag.

Barn växer upp med föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd. Då får de sämre förutsättningar att klara skolan och det blir svårare att vara självförsörjande – då går det i arv i flera generationer. Det är fruktansvärt sorgligt, säger hon.

Johan Eklund pekar på det faktum att välfärden i längden är helt beroende av en hög grad av självförsörjning och lyfter mot den bakgrunden ett varningens finger.

Om självförsörjningsgraden fortsätter att falla hotas på sikt den svenska välfärdsmodellen, konstaterar han.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!Mer från förstasidan
Share via
Missa inte en nyhet igen!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag!

Ta del av ocensurerade nyheter – fria från industriintressen och politisk korrekthet från Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning – varje vecka.

Send this to a friend