Framtidens flygresor blir avsevärt dyrare

publicerad 30 november 2022
- av Jan Sundstedt
Ungerska Wizz Air erbjuder flygbiljetter till låga priser.

Bioflygbränslen blir allt dyrare och svenskarna får räkna med att betala avsevärt högre priser för sina flygbiljetter framöver när även flygindustrin ska bli “klimatsmart”. Den som inte har råd att betala får helt enkelt ”stanna hemma”, konstaterar forskare.

Forskning.se noterar i sin artikel om flygets framtid att alla svenska inrikesflyg 2030 ska ha minst 30 procent biobränsle i tanken och 2045 ska flyget vara helt “fossilfritt”. Jonas Åkerman, forskningsledare på KTH, menar dock att den ”klimatsmarta” omställningen inte är helt enkel.

− Biobränslen är komplexa och påverkar klimatet ur ett livscykelperspektiv. Om uttaget i skogen ökar så ökar även koldioxidhalten i atmosfären under lång tid. Det kan vi inte bortse från.

Han pekar på att personbilarna bedöms vara helt elektrifierade inom två decennier, men flyget och sjöfarten kommer att fortsatt ha stora behov av biobränslen. Biologisk mångfald och ekosystem drabbas när skog huggs ner för att göra biobränsle.

Istället är elektrobränsle och vätgas att föredra långsiktigt, menar han och får medhåll av Erik Furusjö, professor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet.

− Mängden råvaror för biobränsle är klart begränsad och därför kan inte allt fossilt flygbränsle bytas ut mot biobränsle. Vi måste göra andra saker också, som effektivisering och elektrifiering.

Innan reduktionsplikten för flygfotogen infördes räknade man med att biobränslet skulle bli dubbelt eller tre gånger så dyrt som fossila bränslen, men istället blev det fyra till fem gånger dyrare.

Forskarna är också tydliga med att framtidens flygresor kommer att bli betydligt dyrare än dagens och att människor kommer att flyga betydligt mer sällan än tidigare.

− Vi har under så lång tid haft rea på flygresor, men det är så här mycket det egentligen kostar att flyga, hävdar Elna Heimdal Nilsson, lektor i förbränningsfysik vid Lunds tekniska högskola.

Även Stefan Gössling, professor i turismvetenskap vid Linnéuniversitetet är inne på samma spår och konstaterar att det kommer att kosta betydligt mer att resa med flyg framöver.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!