Coronakrisen ett hårt slag mot svenskarnas privatekonomi

Coronarepressionen

publicerad 30 augusti 2021

Coronakrisen och nedstängningspolitiken har drabbat svenskarnas privatekonomi hårt att döma av Kronofogdens undersökning. Närmare var femte svensk hade svårt att klara sina utgifter i januari 2021, en markant ökning jämfört med bara 5,7 procent i maj 2020.

Kronofogden har genomfört en undersökning gällande privatekonomins utveckling under coronakrisen i samarbete med Högskolan i Halmstad och Lunds universitet. Undersökningen genomfördes via en enkät som skickades ut vid två tillfällen. Den första skickades ut i maj 2020 där…

 


Liknande artiklar: