“10 skäl till varför jag inte kommer att ta något covidvaccin”

Kritiserade covidvaccineringen

"Jag är inte här för att bråka, bara gå igenom saker jag läst, ställa frågor samt förklara varför jag inte blir klok på dessa covid-vaccin". Christian Elliot skriver i 10 punkter i magasinet The Defender om varför han själv inte tänker ta något vaccin - Nya Dagbladet har låtit översätta detta.

publicerad 23 maj 2021
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

1. Vaccintillverkarna är befriade från ansvar.

Den enda industri i världen som inte bär något ansvar för skador eller dödsfall orsakade av deras produkter är vaccintillverkare. Denna regel infördes 1986 med National Childhood Vaccine Injury Act, och bekräftades med Public Readiness and Emergency Preparedness (PREP) Act. Vaccintillverkare kan inte stämmas – även om de bevisats ha varit försumliga.

Covid-vaccintillverkarna har tillåtelse att tillverka en universell (one-size-fits-all) produkt, utan testning på delpopulationer (människor med specifika hälsoproblem), och ändå är de ovilliga att ta något som helst ansvar för skador och dödsfall som deras produkter orsakar.

Om ett företag inte är berett att gå i god för att dess produkter är säkra, speciellt en som påskyndats, är jag inte beredd att chansa med den produkten.

Inget ansvar. Inget förtroende. Här följer varför …

2. Inget tillgång till rådatan från vaccinstudierna.

Skulle du vilja se rådatan som sägs ha lett till den hävdade effektiviteten på “90 procent respektive 95 procent” som basunerats ut i pressen? Jag också – men företagen låter oss inte se den datan.

Som påpekats i The BMJ, är det något skumt med Pfizers och Modernas påstådda effektivitetssiffror. Det förelåg “3410 misstänkta men obekräftade fall av covid-19 i testpopulationen, 1594 i gruppen som vaccinerats mot 1816 i placebo-gruppen“. Vänta, hursa? Glömde de att arbeta vetenskapligt i en vetenskaplig studie genom att inte ta hänsyn till en viktig faktor? Kunde de inte ha testat dessa “misstänkta men obekräftade” fall för att se om de hade covid? Varför inte testa alla de 3410 deltagarna för korrekthetens skull?

Kan vi bara gissa att de inte gjorde detta för att det skulle ta luften ur deras påståenden om en “90-95 procents effektivitet“? Skulle det inte vara vettigt om FDA skulle förvänta (kräva) av vaccintillverkarna att de testade personerna som har “covidliknande symptom” och att de offentliggjorde deras rådata så att tredje part kunde undersöka hur tillverkarna rättfärdigat sina siffror?

Det är ju bara varenda person i hela världen som vi försöker påverka att ta denna experimentella produkt – varför krävde inte FDA det? Är inte detta hela syftet med FDA?

En bra fråga. Rävar som vaktar gäss? Inget ansvar. Inget förtroende.

3. Ingen säkerhetstestning över en längre tid.

När det gäller dessa produkter, som har funnits på marknaden endast ett par månader, har vi ingen data när det gäller den långsiktiga säkerheten. Med andra ord, vi har ingen aning om vad dessa produkter kommer att göra med kroppen under de kommande månaderna och åren – oberoende av delpopulation.

Med hänsyn tagen till alla risker ovan (risker som alla farmaceutiska produkter uppvisar), skulle det inte vara klokt att vänta och se om det värsta tänkbara fallet verkligen har undvikits? Skulle det inte vara vettigt att fylla dessa störande “hål av frånvarande data” innan vi försöker ge detta till varje man, kvinna och barn på jorden?

Det vore vettigt. Men för att samla denna data, är de tvungna att testa det på människor, vilket leder mig till nästa punkt …

4. Inget informerat (om risker, fördelar och alternativ) samtycke.

Vad de flesta som tar detta vaccin inte vet är att eftersom dessa produkter fortfarande befinner sig i fasen av kliniska studier, är var och en som ges vaccinet del av den kliniska studien – en del av experimentet. De som (likt mig själv) inte kommer att låta sig vaccineras utgör kontrollgruppen. Tiden kommer att visa hur detta experiment fungerat.

Men du skulle nu kanske fråga, om vaccinerna orsakar skador, skulle vi inte höra om det i nyheterna, och skulle FDA se till att stoppa distributionen då?

(Skribentens notering: Statliga tjänstepersoner pausade nyligen Johnson & Johnsons vaccin på grund av oro över blodproppar)

Om Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) – det statliga systemet för rapportering av dödsfall och skador efter vaccinering (i USA) – hade fungerat korrekt, då skulle det vara annorlunda men …

5. Ofullständig rapportering av negativa effekter och dödsfall.

Enligt en Harvard-studie (som låtits genomföras av vår egen regering), rapporteras mindre än 1 procent av alla negativa reaktioner på vacciner till VAERS. Så länge problemen inte har lösts (som du kan läsa om i detta mail till CDC) vid tiden för författandet av denna artikel, hade VAERS rapporterat fler än 2200 dödsfall på grund av de nuvarande covid-vaccinerna samt 60 000 fall av negativa effekter.

Om dessa siffror endast representerar 1 procent av det totala antalet negativa reaktioner (eller de 0,8 procent till 2 procent som denna studie som nyligen publicerades i Jama visar), kan man själv räkna ut att det motsvarar mellan 110 000 och 220 000 dödsfall som dessa vacciner orsakat fram tills dags dato samt ett enormt högt antal fall av vaccinskador. Jag gissar att du inte hörde något om detta på nyheterna. Antalet dödsfall skulle för närvarande vara lägre än de 424 000 dödsfall på grund av medicinsk felbehandling som sker varje år (vilket du troligtvis inte heller hört något om), men så har det också endast gått 6 månader sedan dessa vacciner började användas.

Om du är intresserad av mer information om problemen med rapportsystemet VAERS, kan du ta en titt på detta eller detta.

Men nu till min nästa punkt, vilket antyder att dessa covidvacciner är vanvettiga …

6. Vaccinerna hindrar inte spridning eller infektion.

Är inte dessa vacciner tänkta att vara det vi väntat på för att kunna “gå tillbaka till det normala”? Inte det inte.

Varför tror du att vi får alla dessa motsägande meddelanden om nödvändigheten till social distansering och att bära ansiktsmasker även efter det att vi erhållit vaccinet? Orsaken är att dessa vacciner var aldrig designade för att stoppa spridning och infektion.

Om du inte tror mig, hänvisar jag till de rapporter som skickats till FDA, till vilka jag länkat ovan och som visar att det verkliga syftet (vad vaccinerna är tänkta att uppnå) är att minska symptomen.

Låter precis som vilket annat läkemedel på marknaden. Just det. Minska dina symptom är den stora vinsten som vi har väntat på. Verkar det helt meningslöst för någon mer än mig?

  • Vaccinet hindrar oss inte ifrån att sprida viruset.
  • Det förhindrar inte att vi smittas efter det att vi vaccinerats.
  • Att ta vaccinet betyder att acceptera alla riskerna med dessa experimentella produkter och det bästa som kan förväntas är att symptomen mildras?
  • Det finns mycket annat som jag kan göra för att minska symptomen, utan att behöva ta vad som verkar vara en mycket riskfylld produkt.

 

Nu till nästa logiska fråga: Om vi oroade oss för asymptomatiska smittspridare, skulle inte det betyda att vaccinet ökar risken för asymptomatisk spridning?

Om det verkligen mildrar symptomen så finns risken att var och en av de som tagit vaccinet inte vet att de är sjuka och således är mer troliga att sprida viruset, inte sant?

Vad detta nu har att betyda … men jag har hört från många att biverkningarna efter vaccinet (framförallt den andra dosen) är värre än att få covid.

Ytterligare något som talar emot en vaccinering.

Ta risken. Få inget skydd. Lid av vaccinets biverkningar. Fortsätt att bära din ansiktsmask, praktisera social distansering och fortsätt att sprida viruset.

Men det blir bara värre …

7. Människor drabbas av covid även efter full vaccinering.

Tala om besvikelse. Du låter dig vaccineras men du får ändå covid.

 

I verkligheten, upplevs detta fenomen troligtvis överallt, men fallen ovan är några av de som dykt upp i nyhetsflödet fram till nu.

Med skälen ovan i åtanke (och de som nämns nedan) kanske inte detta kommer som en överraskning för dig, men vilken besvikelse om du trodde att vaccinet var en sköld som skyddar dig.

Det är det inte. Det var som sagt heller aldrig meningen.

66 procent av vårdarbetare i Los Angelas kommer att avvakta eller säga nej till vaccinet … kanske inte heller de är imponerade av den påskyndade forskningen.

Kanske de ser att dödsfall och andra vaccinskador inte rapporteras korrekt …

8. Uppblåsta covid-dödsantal.

Det är något som är skumt med detta. Aldrig tidigare i dödscertifikatens historia har regeringar ändrat på hur dödsfall rapporteras. Varför rapporterar vi var och en som dör med covid i kroppen som ett covid-dödsfall, istället för de andra sjukdomar som verkligen tog personens liv?

Innan covid bokfördes aldrig coronavirus (vanlig förkylning) som den primära dödsorsaken när någon dog av en hjärtsjukdom, cancer, diabetes, autoimmun sjukdom eller någon annan allvarligare sjukdom.

Sjukdomen angavs som orsaken till dödsfallet och endast som bidragande orsak på en separat linje, till exempel influensa eller lunginflammation.

För att blåsa upp siffrorna ännu mer, ändrade Världshälsoorganisationen och CDC sina riktlinjer så att de som misstänkts ha eller möjligen har “(suspected or probable)” dött av covid räknas in i dödssiffrorna. Om vi nu räknar så, måste vi inte gå tillbaka och ändra alla siffror från tidigare förkylnings- och influensasäsonger, så att vi inte jämför äpplen med päron när det gäller dödstalen?

Enligt CDC:s egna siffror (scrolla ned till avsnittet – comorbidities and other conditions) – är endast 6 procent av de dödsfall som klassats som covid-fall fall där covid verkar ha varit den enda betydande faktorn.

Med andra ord, minska antalet dödsfall som du ser på nyheterna med 94 procent och du har en siffra som sannolikt ligger nära det antalet dödsfall som verkligen kan tillskrivas covid.

Även om den tidigare CDC-chefen har rätt och covid-19 är ett labb-förstärkt virus så ligger 0,26 procents falldödlighet* fortfarande i linje med den virusrelaterade falldödligheten som cirkulerar runt jorden varje år.

Sedan har vi den här Fauci-killen. Jag skulle gärna vilja lita på honom, men förutom det faktum att han aldrig har behandlat en covid-patient, borde du nog veta att …

9. Fauci och andra vid NIAID äger patent relaterade till Moderna-vaccinet.

Tack vare (Bayh-Dole Act), är det tillåtet för regeringsanställda att patentera resultat av forskning som finansierats med skattemedel.

Tony Fauci äger mer än 1000 patent (se denna video för mer information om detta), vilka även omfattar patent relaterade till Modernas vaccin – för vilket han godkände en statlig finansiering.

Faktiskt är det så att även National Institutes of Health (NIH) – som övervakar National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) där Fauci är chef – hävdar delad äganderätt till Modernas vaccin.

Är det någon mer än jag som i detta ser en större intressekonflikt, eller till och med något kriminellt? Jag använder ordet kriminellt för att det finns ytterligare en störande faktor (se nästa punkt) som gör mig än mer misstänksam gentemot Fauci, NIAID och NIH generellt …

10. Censur och den totala avsaknaden av vetenskaplig debatt.

Jag kan inte låta bli att bli snäsig här, så ha vänligen överseende med mig. Vad tyckte du om alla dessa nationellt och globalt spridda TV-debatter som initierades av offentliga tjänstepersoner inom hälso- och sjukvård och som parallellt strålades ut över varje större nyhetskanal? Var det inte storslaget att höra hur världens mest renommerade personligheter inom medicin, virologi, epidemiologi, ekonomi och vaccinologi livligt och respektfullt diskuterade saker som:

· Nedstängningar av samhället

· Maskbärande

· Social distansering

· Vaccinförsöken gällande effektivitet och säkerhet

· Hur data samlas om benägenhet för vaccinskada

· Behandlingsmetoder (andra alternativ än vaccinering)

Var det inte storartat att se offentliga tjänstemän inom hälso- och sjukvård (vilka aldrig har behandlat någon med covid) få sin “vetenskap“ ifrågasatt? Var det inte storslaget att se företrädare för FDA mangla vaccintillverkarna med frågor på bästa sändningstid och låta dem försöka stå pall för tuffa frågor gällande sina produkter som de inte har något ansvar för?

Åh, vänta … såg du inte dessa debatter? Nej, det gjorde du aldrig, eftersom de aldrig ägde rum. Istället har man tillämpat strikt censur av allt som avvikit från det officiella narrativet.

Mark Zuckerberg kan ifrågasätta vacciners säkerhet, men det kan inte jag! När reducerades konstitutionens första tillägg (First Amendment) till en rekommendation? Det kallas FIRST Amendment eftersom just detta tillägg ansågs av våra nationsgrundare vara det viktigaste.

Med så mycket som står på spel, varför matas vi bara med ett narrativ? Borde inte många perspektiv bli hörda och professionellt debatterade?

Vad hände med vetenskapen? Vad har hänt med det vetenskapliga mottot att alltid utmana våra antaganden?

Vad hände med den livliga debatten i detta land eller åtminstone i västvärldens samhälle? Varför censureras varje person som inte håller med WHO eller CDC så hårt?

Har vetenskapen när det gäller folkhälsan nu blivit religion – eller är vetenskap något som handlar om en öppen och fri debatt? Om någon säger “vetenskapen har redan dragit slutsatserna” så vet jag att jag har att göra med någon som är trångsynt. Per definition är vetenskap (speciellt biologisk vetenskap) aldrig något avslutat. Om det vore det så handlar det om en dogm, inte vetenskap.

Jag vill vara en bra medborgare, det vill jag verkligen. Om nedstängningar fungerar, vill jag bidra och stanna hemma. Om ansiktsmasker fungerar, önskar jag bära en. Om social distansering är effektivt, vill jag hålla mig till det.

Men om det inte är så (till exempel ansiktsmasker), vill jag också höra dessa bevis. Om framstående vetenskapsmän och kvinnor har en annan åsikt, vill jag veta hur de tänker. Då vill jag ha chansen att höra deras argument och dra mina egna slutsatser. Jag tror inte att jag är den smartaste personen i världen men jag vet att jag kan tänka.

Kanske jag är tokig men om någon censureras vill jag verkligen veta vad den personen tänker. Vill inte du? Är inte censur en teknik som tillämpas av diktatorer, tyranner, makthungriga personer? Är det inte så att de som censurerar vet att det är endast så de kan vinna?

Om en person som ägnat hela sitt liv åt att tillverka vacciner skulle vara beredd att offra hela sitt rykte genom att uppmana alla globala ledare att omgående stoppa alla covid-vaccinerna på grund av de vetenskapliga problemen? Om den personen pläderar för en öppen vetenskaplig debatt på den globala scenen, skulle du vilja höra vad den personen har att säga? Skulle du vilja se debatten som den personen efterlyser? (se nästa punkt)

 

Christian Elliots

 


Tillägg 1:

BNT162b2 (“Comirnaty”) lyder beteckningen på BioNTechs mRNA Corona-vaccin. Tillverkaren själv prisar sin produkt som säker även på lång sikt, dessutom anges en 95 procent effektivitet. Vid en närmare betraktelse är det inte så att 95 av 100 personer har en nytta av denna produkt, vilket man kanske skulle kunna tro.

Av de 21720 personer som vaccinerades som en del av vaccinationsstudien, uppvisade åtta covid-19 liknande symptom under testperioden, vilket motsvarar 0,037 procent av testpopulationen.

Av de 21728 som gavs en placebo-vaccinering (koksaltlösning), uppvisade 162 covid-19 liknande symptom, vilket motsvarar 0,746 procent av testpopulationen.

Så istället för en 95 procent effektivitet kan man snarare tala om en ~0,7 procent effektivitet, skillnaden mellan 0,746 procent och 0,037 procent.

Källa: Pfizer.com

Det var ingen av deltagarna i studien som dog men antalet som drabbades av mer eller mindre allvarliga andra (icke covid-19, med andra ord icke influensaliknande symptom) besvär låg mycket högre i gruppen som vaccinerats “på riktigt”. Källa: FDA
Sedan kan det tilläggas att 311 personer ur vaccinationsgruppen men bara 60 ur placebogruppen uteslöts under studiens gång, en skillnad som inte förklaras någonstans och därför väcker misstankar.

Källa: BMJ

Möjliga frågor:

1. Kan man verkligen beteckna ett vaccin som sänker risken för symptom med 0.7 procent som effektivt?

2. Att risken för ovaccinerade att drabbas av symptom inte uppgår till 100 procent kan förvisso inte vaccinet rå för, men kan man med en risk för symptom som uppgår till endast 0,746 procent hos ovaccinerade, tala om ett medicinskt nödläge?

3. Om det hade handlat om 162 istället för 8 dödsfall, skulle vaccinet möjligtvis ha förhindrat 154 dödsfall. Totalt hur många dödsfall (på grund av av covid-19 eller vaccinskada) hade vi sett om studien skulle ha fortgått över åratal?

4. 99,254 procent ur placebogruppen uppvisade inte några symptom under studieperioden. Hur lyckades de med det? Vilken är deras hemlighet? Om jag vore hälsovårdsminister skulle det intressera mig stort att få veta, då skulle jag redan i början av 2020 startat motsvarande omfattande studier?

5. Hur stor är risken att när egna kroppsceller själva börjar producera virusets spikprotein, att det egna immunförsvaret börjar angripa dessa kroppsceller och/eller att mRNA-vaccinerade blir till smittspridare?

6. Hur skulle ett “worst case scenario” kunna se ut när det gäller vaccinationsskador, risken för cytokinstorm är bara en av många faktorer som skulle kunna tänkas spela en roll i ett sådant scenario?

I slutändan handlar det om en rätt blygsam positiv effekt som står att väga mot en enorm risk för vaccinationsskador, både på kort och lång sikt. Dessutom att beakta är att de svåra covid-fallen oftast drabbar den äldsta delen av befolkningen men att svåra vaccinationsskador mycket ofta också drabbar barn och ungdomar.

Tillägg 2:

Ytterligare ett argument som väger tungt är det faktum att en vaccinering inte kan göras ogjord, till skillnad från en medicinering som kan avbrytas om biverkningarna visar sig starka eller den positiva effekten uteblir.


Fotnot:

* Falldödlighet = Andelen av bekräftade smittofall som dör (CFR)

Om artikeln

Artikelns tio punkter är översatta och hämtade från Christian Elliots originalartikel 18 Reasons I Won’t Be Getting a COVID Vaccine i The Defender.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!