Studie: “Ofarlig” fetma existerar inte

publicerad 11 mars 2023
- av Sofie Persson
"Metabolt frisk fetma" bedöms vara en myt.

Forskare vid Uppsala universitet har undersökt så kallad “ofarlig” fetma och kommit fram till att det finns starka bevis för att någon sådan inte existerar.

Att fetma kan innebära en ökad risk för diverse sjukdomar är allmänt känt och forskat på i stora delar av världen, men det har också forskats en del kring så kallad “ofarlig” fetma. Begreppet “metabolt frisk fetma” myntades i Kanada för omkring 15 år vilket skulle innebära att vissa personer med fetma som inte har andra riskfaktorer, som exempelvis högt blodtryck eller diabetes, inte heller är i riskzonen för hjärt-kärlsjukdom. I senare studier har man dock kunnat se att dessa personer faktiskt har ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, men att det tar längre tid för sjukdomarna att utvecklas hos personer med “ofarlig” fetma.

Forskare vid Uppsala universitet har nu tittat närmare på detta och undersökt kranskärlen hos tusentals svenskar med hjälp av datortomografi. I studien ingick 23 674 kvinnor och män i åldrarna 50 till 64 år, där personer med “ofarlig” fetma jämfördes med normalviktiga personer som heller inte var i någon riskgrupp för hjärt-kärlsjukdom. Alla deltagare ingår i befolkningsstudien Scapis, som forskar kring att bland annat motverka hjärtsjukdomar innan de uppstår.

Studien visar att det finns starka bevis för att “metabolt frisk fetma” inte existerar, och att det trots bristen på riskfaktorer ändå finns en övervägande risk att utveckla hjärt-kärlsjukdomar. Personer med fetma hade i högre grad förträngningar i hjärtats kranskärl än normalviktiga vilket i sig kan leda till åderförkalkning och därmed riskera att orsaka kärlkramp eller hjärtinfarkt.

Det här är ytterligare en spik i kistan för den vanliga missuppfattningen att det finns ”ofarlig” fetma, säger Lars Lind, professor i medicin vid Uppsala universitet, som är huvudförfattare till studien.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!