MIT-forskaren: mRNA-vaccinen kan leda till infertilitet och dödliga sjukdomar

Kritiserade covidvaccineringen

Den profilerade forskaren Stephanie Seneff vid Massachusetts Institute of Technology menar att massvaccinationskampanjen av befolkningen med mRNA-vaccin ser ut att leda till att allvarliga kroniska sjukdomar ökar drastiskt och därtill kan orsaka infertilitet - vid sidan av den alarmerande förekomst av dödsfall som nu relateras till de kontroversiella injektionerna.

publicerad 17 september 2021
- av Isac Boman
Stephanie Seneff, forskare vid Massachusetts Institute of Technology i USA.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Det är i en intervju med franska France Soir som Seneff går ut med sin analys av mRNA-vaccinerna och som bland annat publicerats i en vetenskaplig artikel med titeln ”Värre än sjukdomen” och som behandlar de experimentella mRNA-vaccinen som just nu injiceras på bred front.

– Det vi hittade var för mig skrämmande, säger MIT-forskaren.

Seneff skräder inte orden och menar att vi bland annat kommer att se en “chockökning” av nervsjukdomar, autoimmuna sjukdomar och cancerfall i en nära framtid.

– Unga människor kommer att få de här sjukdomarna. Yngre och yngre och fler och fler. De kommer inte att veta varför, vi kommer inte att koppla ihop det. De här injektionerna är extremt farliga och det är för att de får dina celler att producera spikprotein utan kontroll, slår Seneff fast. Det är just spikproteinet som vaccinet framkallar som av allt att döma primärt orsakar hälsoskadorna för dem som tar sprutan, betonar hon vidare.

– Detta är den faktiska faran då antikropparna kan förvandlas till autoantikroppar och attackera alla möjliga former av vävnad och orsaka olika autoimmuna sjukdomar, förklarar hon.

Nya Dagbladet har tidigare skrivit om hur Stephanie Seneff var en av de forskare som påtalade läckta uppgifter om hur spikproteiner från Pfizers coronavaccin under djurförsök tagit sig ut i blodomloppet och in i djurens olika organ.

– Vi förgiftar i praktiken alla människor som får den här injektionen med spikprotein.

Ett annat oroväckande problem, betonar Seneff, är att spikproteinet är ett prionliknande protein. Hon befarar därför att dess egenskaper kan leda till att de som vaccinerar sig drabbas av en mängd svåra sjukdomar så som exempelvis Parkinsons sjukdom där nervsystemet bryts ner och den dödliga sjukdomen Creutzfeldt–Jakobs sjukdom där hjärnan degenererar – en sjukdom som inom djurriket tagit sig uttryck i galna kosjukan och hos människor framförallt varit känd för att drabba kannibalstammar.

– På grund av den massiva produktionen av spikprotein tror jag att vi kommer att få se protein som tar sig in i cirkulationen och går upp i hjärnan och triggar igång en process som i förlängningen leder till en allvarlig neurodegenerativ sjukdom, säger Seneff.

 

Paradoxalt nog pekar Seneff på att vaccinet samtidigt kan leda till att infektionsförmågan hos coronavirus faktiskt ökar på grund av icke neutraliserade antikroppar, vilket bland annat kan leda till svåra luftvägssjukdomar och att människor blir sjukare än om de inte alls vaccinerat sig.

– Man visste att denna risk fanns men brydde sig inte, konstaterar hon och pekar på virusutbrott i USA där omkring 80 procent av de insjuknade varit “fullvaccinerade” mot covid-19, det vill säga tagit två sprutor covidvaccin.

Hon påpekar också att vaccinet gör att kroppen producerar stora mängder kraftfulla antikroppar som sedan binder till virusets eller vaccinets spikprotein – men inte nödvändigtvis skyddar kroppen. Hos personer med ett svagt immunförsvar kan antikropparna tvärtom underlätta för virus att komma in i försvagade celler och på så sätt få viruset att dupliceras och spridas i högre uträckning.

– Jag tror att vi inom ett par månader kommer att vara i en situation där vaccinerade är i underläge jämfört med ovaccinerade, förebådar Seneff.

Hon noterar även att mycket ovanliga virus så som varicella zoster-viruset, som kan orsaka allvarliga ansiktsförlamningar, nu tycks bli allt vanligare och allvarligare som en följd av att man nu aktivt modifierar och försvagar kroppens naturliga immunsystem.

Vi förgiftar i praktiken alla människor som får den här injektionen med spikprotein

Hur länge spikproteinet faktiskt stannar i kroppen vet ingen, enligt Seneff, men hon bedömer att det potentiellt kan vara en permanent effekt och oroar sig även för ett scenario där RNA:t konverteras till DNA och blir ett med DNA-plasman.

– Jag tror att det kan inträffa i cancerceller, i immunceller och i sperma, förklarar hon och berättar också att studier har visat att sperma kan konvertera främmande RNA till DNA och sedan föra över denna till kvinnans ägg och sålunda även påverka fostret.

När en människa injiceras med mRNA-vaccinen för immuncellerna RNA:t vidare in i lymfsystemet för att försöka skapa antikroppar. Detta gör att de kan ”resa” vidare till mjälte, äggledare och lever och hon varnar för att”överproduktionen” av antikroppar som skapas kan och kommer att leda till en ökning av autoimmuna sjukdomar hos människor som vaccinerat sig.

– Att det går in i äggledarna är mycket oroande, konstaterar hon och menar att det är sannolikt att vaccinet bland annat på detta sätt påverkar fertiliteten och reproduktionsförmågan – något som även ett betydande antal rapporter om missfall hos vaccinerade tyder på.

– Jag kan inte förstå hur någon som är gravid kan gå med på att ta det där vaccinet, men regeringen uppmuntrar kvinnor att göra det … I äggledarna kommer det att skapa detta spikprotein som är väldigt giftigt. Man inser snabbt att det här kan inte vara bra för reproduktionsförmågan, fortsätter Seneff.

Hon tror också att mRNA-vaccinerna kommer att leda till fler fall av Parkinsons sjukdom och pekar på att det redan nu finns rapporter om tidigare fullt friska människor som vaccinerat sig och sedan utvecklat den svåra neurologiska sjukdomen på bara några veckor eller månader.

Det är inte bara är den breda allmänheten man slår ner på för att kväsa kritik mot vaccinationskampanjen, utan även akademiska röster som är kritiska till vaccinen tystas systematiskt ner. Seneff noterar att det är mycket svårt att nå ut med perspektiv som avviker från den fastslagna linjen – att vaccinationskampanjen är motiverad och säker.

Den breda strömmen makthavare, konstaterar hon, är av allt att döma inte intresserade av andra perspektiv utan gör istället allt i sin makt för att se till att kampanjen drivs på, oaktat dess potentiellt mycket allvarliga konsekvenser som redan nu kan skönjas.

– De hävdar att vi kommer med desinformation, men när du tittar i virusdatabasen så har det redan skett fler dödsfall kopplade till dessa vaccin under de första sex månaderna än vad det har med alla andra vaccin under de senaste 20 åren.

Det är ett brott att injicera de här gifterna i unga människor

Den givna vägen framåt, menar Seneff, vore istället att stärka immunförsvaret på naturlig väg. Hon tipsar bland annat om att äta bättre och så ekologiskt som möjligt, se till att få solljus och säkerställa att man får i sig alla essentiella mineraler.

– Det här är enkla saker som människor kan göra och som rejält skulle öka deras chanser att överleva covid-19, men regeringen säger ingenting om det. Istället bekämpar de människor som använder naturliga näringsämnen som Zink för att förhindra sjukdomen.

Seneff vittnar om att hon har många akademiska kollegor som delar hennes syn på vaccinen och på coronapolitiken och att många är både förvånade och förtvivlade över hur makthavarna valt att agera.

– Vi förstår inte hur detta kan hända och varför vårt land aktivt skulle vilja skada sin befolkning, säger hon och hoppas vidare att allt fler människor blir kritiska mot massvaccineringarna och den förda coronapolitiken för att hejda den.

Framöver har forskaren riktat uppmärksamheten bland annat mot komplikationer hos vaccinerade unga, där flera rapporter om hjärtstillestånd förekommit i samband med injektionerna.

– Det är ett brott att injicera de här gifterna i unga människor och jag oroar mig för att de ska ta ner åldersgränsen till noll eller sex månader.

De oerhörda resurser och den politiska kraft som lagts på att få allmänheten att acceptera mRNA-vaccinen saknar motstycke i historien, konstaterar Seneff. Hon är övertygad om att det ytterst kommer att slå tillbaka mycket hårt mot de som drivit på kampanjen. Tills vidare varnar hon uttryckligen allmänheten för att ta vaccinen – särskilt om man inte tillhör någon riskgrupp.

– Jag skulle vilja visa dem (politikerna) varför det inte är en bra idé att injicera denna giftiga blandning i amerikanska medborgares muskler. Personligen skulle jag aldrig någonsin vara villig att ta de här injektionerna under några som helst omständigheter, slår Seneff fast.

Stephanie Seneff är en ledande forskare vid MIT och har varit knuten till det prestigefyllda universitetet i över fem decennier. Hon har en kandidatexamen i biofysik, masterexamen i elektroteknik och har doktorerat i datavetenskap.

I sin yrkeskarriär har hon främst forskat kring interaktion mellan människor och datorer och även algoritmer samt artificiell intelligens för att förstå språk och taligenkänning.

De senaste 13 åren har Seneff även fokuserat mycket på hur näring och miljögifter påverkar sjukdomar hos människor och då särskilt tittat på det kontroversiella bekämpningsmedlet glyfosat och mineralen sulfur.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!