Extrem antibiotikaresistens i krigets Ukraina

publicerad 23 juli 2023
- av Isac Boman
Klebsiella pneumoniae förekommer i tarmsystemet och kan ge upphov till olika infektioner.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


En grupp svenska forskare vid Lunds universitet och EUCAST-laboratoriet i Växjö har tillsammans med ukrainska mikrobiologer kartlagt bakteriers antibiotikaresistens hos krigsskadade på ukrainska sjukhus.

Fynden visar att många patienter hade bakterier som beskrivs som ”extremt resistenta mot antibiotika” – och man oroar sig för eventuell spridning till Europa.

– Jag är ganska hårdhudad och har sett det mesta vad gäller patienter och bakterier, men jag har faktiskt aldrig stött på så här resistenta bakterier
, säger Kristian Riesbeck, professor i klinisk bakteriologi vid Lunds universitet och överläkare vid Labmedicin Skåne.

Prover samlades in från 141 skadade ukrainare – varav 133 vuxna som sårats i kriget, samt åtta nyfödda barn med lunginflammation. Patienterna hade vårdats på tre olika ukrainska sjukhus och fått akut kirurgi eller intensivvård.

– Vi såg att flera av de Gram-negativa bakterierna var resistenta mot bredspektrumantibiotika och även mot nya enzymhämmande antibiotikapreparat som ännu inte lanserats på marknaden, nästan tio procent av proverna innehöll bakterier som var resistenta även mot ”vår sista utvägs” antibiotikum, kolistin. Vi har sett något sådant fall i Indien och Kina tidigare, men inget som liknar detta. Hela 6 procent av alla prover var resistenta mot alla antibiotika vi testade, förklarar Riesbeck.

Det är särskilt Klebsiella pneumoniae-bakterierna och deras resistens som oroar – detta eftersom de kan orsaka allvarliga sjukdomsförlopp även för tidigare friska personer med välfungerande immunsystem.

– Detta gör mig mycket orolig. Sådana här resistenta Klebsiella är det sällan man ser och inget vi förväntade oss. Det finns enstaka fall beskrivna i Kina, men inte i denna storleksordning. Det är många länder som nu skickar vapen och förnödenheter till Ukraina, men den här uppkomna situationen är minst lika viktig att hjälpa Ukraina med inför framtiden. Det finns en uppenbar risk att resistenta bakterier kan spridas vidare och detta hotar hela Europa.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!