Vita huset utfärdar anticensur-lag: ”Yttrandefriheten den absoluta grundbulten för amerikansk demokrati”

publicerad 29 maj 2020
- av Isac Boman

Som väntat utfärdar USA:s president Donald Trump nu en presidentorder som ett tillägg till landets befintliga lag om massmediekommunikation. Ytterst hänvisas till den amerikanska konstitutionens första tillägg som garanterar yttrandefriheten i landet – något som presidenten deklarerar vara den absoluta grundbulten för amerikansk demokrati och nu ska garanteras gälla även på sociala medieplattformar.

På torsdagen amerikansk tid skrev Trump under ett nytt presidentdekret, en så kallad exekutiv order, som tolkar avsnitt 230 i lagen om massmediekommunikation (CDA) så att den inte längre tillhandahåller lagstadgat ansvarsskydd för teknikföretag som ägnar sig åt politiskt beteende inklusive censur.

Utgångspunkten är att sociala medieplattformar som hävdar att yttrandefrihet gäller för användarna ska betraktas enligt principen för det demokratiska torget, något som ämnar försvåra för sociala medier att bedriva politiskt motiverad censur.


Annonser:


Friheten att uttrycka och debattera idéer är grunden för alla våra rättigheter som ett fritt folk. I ett land som länge värnat friheten att uttrycka sig, kan vi inte tillåta ett begränsat antal online-plattformar att godtyckligt välja vad amerikaner får tillgång till och kan förmedla på internet.” står det bland annat att läsa i Vita husets pressmeddelande där lagen kungörs.

Den nya lagen klargör i tydliga ordalag att teknikföretag som Youtube, Facebook och Twitter inte längre får lov att på politiska grunder censurera inlägg på sociala medier och avkräver vidare att borttagande av material inte får vara bedrägligt eller inkonsekvent i relation till användarvillkoren – något som åsyftar att de stora plattformarna som regel hävdar att de respekterar yttrandefrihetsprincipen när de i praktiken inte gör det.

De stora sociala medieföretagen får i dagsläget även statsunderstöd i form av finansiering och skattelättnader, men den nya lagen innebär vidare att sådana stöd ska strypas om de kan konstateras begränsa användarnas politiska yttrandefrihet. Detta eftersom plattformarna i det fallet förlorar rätten att betraktas som neutrala forum, utan istället ska behandlas som publicister.

– De val som Twitter gör när det handlar om att tysta, redigera, svartlista och skuggbannlysa, utgör helt enkelt redaktionella beslut. När de beter sig så upphör man att vara en neutral offentlig plattform och de blir redaktörer med en åsikt, konstaterar den amerikanske presidenten som exempel.

 

I dekretet står vidare att läsa:

Det är de förenta staternas policy att säkerställa, så långt lagen tillåter, att sådan verksamhet inte förvrängs för att hindra ansvarsutkrävande gentemot internetplattformar som långt ifrån agerar i ”god tro” för att radera stötande innehåll, utan istället ägnar sig åt bedrägliga handlingar eller med falska förespeglingar som förevändning (ofta i motsats till formulerade användarvillkor) för att kväsa åsikter som man inte delar.

Det är oklart hur presidentdekretet i praktiken kommer att genomdrivas av och på de plattformar som i dagsläget ägnar sig åt politisk censur. Den nya lagen har heller ingen effekt på plattformarnas verksamhet utanför USA, och därför kan censorer i exempelvis Europa i dagsläget fortsätta att bedriva ideologiskt motiverad aktivism mot sina användare.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.