Utrikes

Vanligare med psykiska problem hos vänstersympatisörer

En ny studie visar en korrelation mellan starka vänsterpolitiska åsikter och psykisk ohälsa.

En färsk undersökning visar att personer med starka politiska vänsteråsikter lider av psykisk ohälsa i högre grad än andra människor. Det handlar bland annat om schizofreni, bipolär sjukdom, emotionellt instabil personlighetsstörning och depression.

I studien som utfördes med det nätbaserade frågeverktyget Slate Star Codex får de 8000 deltagarna bland annat frågor om utbildning, etnisk bakgrund, livsstil och politiska åsikter. Resultaten visar att de som har politiska sympatier på vänsterkanten i högre utsträckning diagnosticerats med psykiska besvär än övriga svarande.
Bland de svarande som uttryckligen identifierar sig som “marxistisk” erkänner 38 procent att de lider av psykisk sjukdom medan siffran för “konservativa” och “alternativhöger” bara är 12,1 respektive 14,6 procent, vilket också är lägst av alla politiska grupper. Näst högst bland de självidentifierade kategorierna ligger “socialdemokratisk” med 23,4 procent.

Studien utger sig inte för att vara vetenskaplig eftersom den bygger på de tillfrågades egna svar och påståenden. Den konservative kommentatorn Milo Yiannopoulus tycker ändå inte att resultatet kommer som en överraskning.

– Det är ingen myt att vänstermänniskor är mer psykiskt sjuka. Och det är ingen överraskning att internet har upphöjt galningar med för mycket fritid till centrala figurer i samhällsdebatten, säger han till Summit News som uppmärksammat undersökningen.

 

Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!