Vaccinskadade skriver i “koder” på sociala medier

Kritiserade covidvaccineringen

publicerad 23 september 2023
- av Sofie Persson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I Storbritanniens covidutredning vittnar Anne Morris, som representerar stödgrupper för vaccinskadade, om att censuren på sociala medier är fortsatt hård.

De måste skriva i koder på nätet, berättar hon.

Rädslan bland vårdpersonal att diskutera biverkningar med kollegor är också fortsatt stark, tillägger Morris.

I Storbritannien startade man vad som benämns som ” Covid-19 Inquiry” som ska utreda landets respons till coronakrisen för att “dra lärdomar för framtiden”. Under juni år i började man hålla offentliga förhör och utfrågningar där både medborgare och beslutsfattare tillsammans med experter får göra sin röst hörd. Utredningen förväntas pågå till 2025.

Anne Morris KC, som representerar stödgrupperna UK CV Family, Vaccine Injured Bereaved UK (VIBUK) och the Scottish Vaccine Injury Group, vittnar bland annat om hur man i stödgrupperna på nätet dras med stora problem med censur på sociala plattformar där det är praktiskt svårt att berätta om sina erfarenheter av covidvaccinet.

Censur är en mycket påtaglig fråga för vaccinskadade och efterlevande, säger Morris enligt brittiska The Telegraph. De måste skriva i koder på nätet för att inte riskera att den enda källan till stöd tas ifrån dem.

Vidare menar hon att de som fått biverkningar från covidvaccinet, eller de som förlorat en närstående till följd av det, inte känner att de kan berätta sina historier utan att de “missförstås, framställs på ett felaktigt sätt eller används för någon annans agenda”.

I en enkät från stödgruppen UK CV Family visades att 73 procent av medlemmarna övervägt att ta sina liv, något en av medlemmarna också valde att göra i augusti förra året.

Vårdpersonal vågar inte tala ut

Vidare vittnade Morris om stor rädsla bland vårdpersonal att tala om biverkningar från covidvaccinet bland annat på grund av risken att förlora sina arbeten. Morris berättar bland flera fall om en sjuksköterska som drabbades av vaccinskador och som vill vara anonym eftersom hon inte är säker på “vilka reaktioner hon kommer att få” från sina kollegor. Sjuksköterskan började få mensblödningar fyra dagar efter vaccinet “utan anledning” och tre dagar senare diagnostiserades hon med bilateral storvolymig lungemboli – en typ av blodpropp i lungorna, med belastning på höger hjärta. Åkomman kan vara livshotande.

Hennes liv har vänts upp och ner och hon har genomgått ett allvarligt trauma men kan inte prata om orsaken på grund av rädsla för att bli beskylld, säger Morris.

En annan sjuksköterska blev tillsagd att hon skulle förlora sitt arbete om hon inte lät sig injiceras med covidvaccinet. Senare drabbades hon av vaccininducerad lungfibros, en allvarlig lungsjukdom som för närvarande inte kan botas.

Alla stödgrupper har strikta krav för medlemskap, där man måste kunna visa att de skador man vittnar om tydligt kan härledas till covidvaccinet. För närvarande har grupperna sammanlagt omkring 1500 medlemmar. Utredarna menar att man ska titta närmare på frågor om covidvaccinet och covidbehandlingar under juli 2024, där även vaccinskadade uppges ska få möjlighet att tillföra bevis.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!