Tredje rikets frimurararkiv kan kasta nytt ljus över ordenssällskapet

publicerad 20 januari 2022
- av Markus Andersson
Frimurarnas högkvarter "Freemasons' Hall" i Storbritannien, London till vänster. SS-ledaren Heinrich Himmler till höger.

Det historiska och omfattande arkiv om frimurarnas förehavanden som samlades ihop av tyskarna under andra världskriget kan bidra till att avslöja nya hemligheter om ordenssällskapet, menar forskare.

Samlingen förvaras just nu i ett gammalt universitetsbibliotek i västra Polen och har redan gett forskare ny kunskap om det kontroversiella sällskapet. Mycket arbete återstår dock och projektet att gå igenom de drygt 80 000 insamlade objekten från 1600-talet och framåt är mycket tidskrävande.

– Det här är ett av de största frimurararkiv som finns i Europa, berättar kuratorn Iuliana Grazynska.

Under NSDAP:s styre i Tyskland betraktades frimurarna som en samhällsomstörtande och subversiv sekt med globala maktambitioner. Som en följd stängdes frimurarloger på bred front och många av ordens medlemmar sattes bakom lås och bom. Föremål och skrifter kopplade till ordenssällskapet samlades dock in av SS-ledaren Heinrich Himmler och arkiverades för framtiden.

Samma praxis anammades även för Vichyfrankrike under andra världskriget, där man arrangerade gratis utställningar av frimurarloger för allmänheten där utvalda föremål visades upp, sällskapets historik förklarades framförallt för att visa på ordenssällskapets intrigspel, delansvar i kriget och dess globala maktambitioner.

Noterbart är att den franske regissören Jean Mamy 1942 regisserade filmen Forces Occultes som handlar om hur frimurarna agerar i samarbete med judiska makthavare, USA och Storbritannien för att pressa Frankrike att deklarera krig mot Tyskland. Mamy avrättades sedermera 1949 tillsammans med manusförfattaren Jean Marquès-Rivière och producenten Robert Muzard på grund av filmen för “samarbete med fienden” under kriget.

 

I samband med de allierades omfattande terrorbombningar av tyska städer i slutskedet av kriget flyttades samlingen till Polen och Tjeckien för att sättas i säkert förvar. Frimurararkiven i Polen beslagtogs sedan efter krigsslutet av polska myndigheter.

Det handlar specifikt bland annat om transkriberade interna tal, medlemslistor, utbildningsmaterial och andra hemliga frimurardokument som forskarna kan ta del av i syfte att förstå det ljusskygga sällskapet bättre. Ett av de mest studerade föremålen i Poznans universitetsbibliotek är den första versionen av den allra tidigast författade frimurarkonstitutionen från 1723 – som skrevs bara sex år efter att den första logen skapades i England.

– Det är ett av de föremål vi är stoltast över, berättar Grazynska.

Det finns dock ännu äldre dokument än så – bland annat skrifter från 1600-talet kopplade till den esoteriska rörelsen Rosenkreuzarna som delvis beskrivs som en föregångare till Frimurarna och vars symbol var ett krucifix med en ros i mitten. Samlingen är öppen för såväl forskare som privata besökare men alla föremål görs inte tillgängliga för allmänheten samtidigt.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!