Svenska makthavare talar på globalistforum

Globalismens framfart

publicerad 12 januari 2024
- av Isac Boman
Elisabeth Svantesson, Martin Lundstedt, Anna Borg, Jesper Brodin, Niclas Mårtensson och Johan Rockström.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Under måndagen drar den årliga upplagan av World Economic Forums maktkonferens i Davos igång – ett event som pågår fram till den 19 januari.

I vanlig ordning finns den svenska eliten representerad på talarlistan – i år av bland andra finansminister Elisabeth Svantesson (M), Vattenfalls vd Anna Borg och Volvos koncernchef Martin Lundstedt.

Detta år är det uttalade huvudtemat att ”återuppbygga tilliten”. Diskussionerna och programpunkterna kommer att fokusera på ”global säkerhet, jobbskapande, klimatinitiativ och AI-utveckling”.

Företrädare för fler än 100 länders regeringar kommer att närvara, liksom över 1500 representanter från särskilt inbjudna företag, organisationer, aktivistgrupper, massmedia och ”sociala entreprenörer”.

Davos 2024 är det 54:e årsmötet för Världsekonomiskt forum. Under temat ‘Rebuilding Trust’ syftar mötet till att återupprätta kollektiv handlingskraft och stärka de grundläggande principerna om öppenhet, konsekvens och ansvarsskyldighet bland ledare”, deklarerar man.

Klaus Schwab – forumets åldrande grundare och frontfigur. Foto: Moritz Hager/CC BY-NC-SA 2.0

Hur kan vi effektivt hantera säkerhetskriser, såsom den nuvarande situationen i Mellanöstern, samtidigt som vi undanröjer de strukturella krafter som leder till splittring? Hur kan vi identifiera områden där samarbete är nödvändigt för att säkerställa ett win-win-scenario för alla intressenter?”, skriver man vidare och hävdar att målsättningen är att uppnå ”säkerhet och samarbete i en splittrad värld”.

AI och klimatet

Artificiell intelligens kommer också att få stort fokus, samt hur denna kan bli en ”drivande kraft för ekonomin och samhället”.

Hur kan vi använda AI för att gynna alla? Hur balanserar det divergerande regelverket innovation med samhällsrisker? Hur kommer AI att samverka med annan omvälvande teknik, t.ex. 5/6 G, kvantdatorer och bioteknik?” frågar man sig.

Dessutom ska det tas fram strategier kring hur man kan uppnå ”koldioxidneutralitet och en naturpositiv värld” innan 2050 samtidigt som man ”erbjuder billig, säker och inkluderande tillgång till energi, mat och vatten”. Man ska även försöka ta fram en plan kring “hur man balanserar dessa avvägningar för att uppnå socialt samförstånd”.

Finansministern på plats

Även om själva deltagarlistan inte är offentlig, och verklig folklig insyn i vanlig ordning saknas, står det klart att flera svenska makthavare ska tala på eventet. Mest känd för svenska allmänheten är förmodligen finansminister Elisabeth Svantesson (M) som ska tala under punkten ”Positiv tillväxt – lektioner från fältet”.

Hur kan regeringar och företag övervinna skilda prioriteringar och ifrågasatta modeller för att balansera tillväxten med medborgarnas liv, lycka och välbefinnande som mått på framgång?” är frågeställningen hon ska hjälpa till att besvara.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M). Foto: Frankie Fouganthin/CC BY-SA 4.0

Stena Lines vd Niclas Mårtensson finns också på talarlistan för att diskutera följande:

2023 trädde High Seas Treaty i kraft, vilket markerade slutet på mer än ett decennium av multilaterala förhandlingar. Avtalet innebär en global styrning av 95 % av havets volym och tar itu med föroreningar, överfiske, klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Vilka är konsekvenserna för företag och myndigheter i detta nya avtal och hur kan intressenter samarbeta för att utöva kollektiv förvaltning?

Ikea, Vattenfall och Volvo

Ikeas vd Jesper Brodin ska tala om ”klimatet och naturen” och hur det finns ett behov av att finna ett ”systematiskt svar” för att bekämpa påstådda klimatförändringar.

Ledare uppmanas allt oftare att förändra de nuvarande tillväxt- och utvecklingsmodellerna för att bättre förvalta de globala allmänningarna och tjäna mänskligheten. Hur kan vi möjliggöra en netto-noll, naturpositiv framtid som återskapar jordens ändliga resurser och skyddar dess befolkning?”, står det bland annat att läsa.

Även Vattenfalls vd Anna Borg är på plats för att tala om hur man lagt 15 miljarder dollar på att ta fram ”klimatteknologi” och hur man fått stöd från flera av de ekonomiskt viktigaste länderna.

Vattenfalls vd Anna Borg. Foto: Vattenfall

Vilka lärdomar har vi dragit och vad ligger framför oss när det gäller att påskynda och skala upp dessa tekniker?” är frågor som hon ska försöka ge klarhet i.

Volvos vd Martin Lundstedt är i Davos för att delta i en diskussion om tillverkningsindustrins klimatsatsningar och minskade utsläpp och hur tillverkare kan leverera nya innovationer och teknologi för att ”framgångsrikt genomföra den gröna omställningen och samtidigt bibehålla tillväxten”.

Zelenskyj och Milei

WEF:s ”agendaskapare” Johan Rockström, professor i miljövetenskap, ska även han delta i en programpunkt där fokus återigen ligger på klimatet och hur den globala uppvärmningen påstås hota de alpina ekonomierna och alla som bor där.

Det finns en möjlighet för regeringar, näringsliv, sport och civilsamhälle att samlas för att förbättra motståndskraften hos dessa urgamla landskap. Vilka strategier och affärsmodeller behövs för att den alpina industrin ska kunna anpassa sig och blomstra under nya klimatförhållanden?frågar man sig.

Bland övriga mer prominenta internationella gäster återfinns Kinas premiärminister Li Qiang, Frankrikes president Emmanuel Macron, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, Argentinas president Javier Milei samt ledarna för bland annat Sydkorea, Spanien, Belgien, Colombia, Schweiz och en lång rad andra länder.

Argentinas frispråkige president Javier Milei är på plas. Foto: Javier Milei/Facebook

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ska också delta – däremot har inte någon representant från Ryssland bjudits in. USA representeras av utrikesminister Antony Blinken, nationelle säkerhetsrådgivaren Jake Sullivan samt ytterligare representanter från senaten.

FN och Nato

FN, IMF, Världsbanken, Världshandelsorganisationen och Nato har också sina ledare eller mest framträdande företrädare på plats. Det är tydligt att World Economic Forum blivit den stora årliga sammankomsten för den globala eliten som numera lockar det absoluta toppskiktet och inte bara företrädare “längre ner” i hierarkin.

Det kan också noteras att säkerheten kring maktkonferensen kommer att vara mycket hög – hela 5000 soldater kommer att ”skydda” deltagarna och stationeras runt om i Schweiz. Forumet förväntas stå för merparten av kostnaden, men schweiziska staten lägger ändå cirka 35 miljoner kronor på att vakta eventet.

Bland annat kommer flygvapnet att assistera “flygpolisen” och genomföra övervakningsflygningar i området. Man har också ett nära samarbeta med Österrike och Italien för att “säkerställa säkerheten i luftrummet”. Bakgrunden är omfattande protester från bland andra klimataktivister som under förra året protesterade mot makthavarna i Davos med anklagelser om hyckleri och brister i deras klimatengagemang.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!