Snart ännu lättare att bli tysk medborgare

Befolkningsutbytet i Väst

publicerad 24 augusti 2023
- av Jan Sundstedt
Tyskland ska bli ett invandrarland, enligt makthavarna.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Tysklands regering godkände under onsdagen utkastet till ett lagförslag om att göra göra det enklare för migranter att få medborgarskap i landet.

Den uttalade förhoppningen är att locka fler ”kvalificerade invandrare” till Tyskland och lösa den arbetskraftsbrist som Europas största ekonomi bedöms lida av.

I utkastet framgår det att den nödvändiga uppehållstiden för invandrare som vill ha tyskt medborgarskap förkortas från åtta till fem år – och till tre år om invandrarna gör ”särskilda integrationsinsatser”, exempelvis genom att volontärarbeta eller lära sig tyska snabbt.

Enligt det nya lagförslaget ska också dubbla medborgarskap tillåtas i större utsträckning. Barn som föds i Tyskland av en förälder som själv inte är medborgare, men som bott i landet i mer än fem år, ska också få medborgarskap automatiskt.

Ett stort problem är att de etniska tyskarna föder allt färre barn och blir allt äldre, enligt officiell statistik bedöms man sakna sju miljoner arbetare om 12 år.

Istället för att uppmuntra till inhemskt barnafödande och familjebildande vill Tyskland nu etablera sig som en migrationsdestination för ”utländska talanger” – på samma sätt som USA och Kanada gjort. Detta hoppas alltså uppnås genom att göra det ännu enklare än idag att bli tysk medborgare.

En annan grupp som kommer att gynnas av lagen är de tiotusentals gästarbetare som redan finns i landet, eftersom språkkraven för att bli medborgare i landet sänks och ett annat medborgarskapstest tas bort.

Trots de stora förändringarna är invandringsförespråkare och aktivister inte helt nöjda – man oroar sig för byråkratin kring medborgarskapsprocesserna och att det i praktiken inte blir särskilt stor skillnad från hur systemet fungerar idag.

– Vi ser mycket tydligt att lagen faktiskt kommer att erbjuda relativt liberala bestämmelser, men att dessa bestämmelser endast kommer att finnas på papper, menar Holger Kolb, forskare vid Expertrådet för integration och migration.

Enligt tidningen The Economic Times är migranter i Tyskland mycket missnöjda med de långa väntetiderna för möten om medborgarskap – och hundratusentals står i kö för att naturaliseras.

Tillsammans med Sverige har Tyskland länge varit det land i Europa som stått för den allra mest gränslösa folkutbytespolitiken och numera har mer än var fjärde boende i landet invandrarbakgrund.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!