Skotska fängelser överfulla – politiker vill släppa ut fångar

publicerad 17 maj 2024
- av Isac Boman
Det bedöms röra sig om "hundratals" fångar som kan släppas i förtid.

Skotska makthavare vill släppa fångar som dömts till fyra års fängelse eller mindre fria. Skälet är att fängelserna uppges vara överfulla på grund av skenande brottslighet, varför det inte längre finns tillräckligt med platser för att internera de grövre förbrytarna.

– Jag hade hoppats att vi aldrig skulle behöva ta till de här åtgärderna, men som läget är nu har vi inget val, hävdar justitieminister Angela Constance från Scottish National Party.

– Allmänhetens säkerhet är alltid högsta prioritet, och jag kan garantera att ingen som har dömts för sexualbrott eller våld i hemmet kommer att släppas i förtid, bedyrar hon vidare.

Tidigare har olika åtgärder införts i syfte att frigöra fängelseplatser – bland annat har antalet dömda som fått fotboja istället för fängelsestraff ökat, och dömda under 18 år slipper sitter fängslade, men dessa åtgärder har inte gett önskat resultat.

I dagsläget sitter cirka 8340 fångar i skotska fängelser – en ökning med cirka 400 bara sedan mars månad och med 13 procent sedan början av 2023.

“Inget val”

Oppositionen är dock inte roade över att ett stort antal fångar ska släppas i förtid. Sharon Dowey, de skotska konservativas biträdande talesman, menar att ”offren kommer inte ha blivit lugnade av Angela Constances svar i förhållande till den risk som allmänheten utgör när dessa gärningsmän i slutändan släpps tillbaka till våra samhällen”.

– Nu är deras enda svar att använda nödbefogenheter för att frige fångar, vilket de tidigare sagt att de aldrig skulle använda. Varje fånge sitter bakom galler av goda skäl efter en robust och oberoende rättsprocess, menar Dowey.

Enligt justitieministern är fängelsernas kapacitet ”extremt begränsad” och samtliga platser är idag ”i princip fulla”.

– Om våra fängelser ska fortsätta att fungera och kunna hysa de farligaste brottslingarna har vi inget annat val än att vidta brådskande åtgärder för att minska trycket på anstalterna, säger hon.

Om parlamentsledamöterna går med på åtgärden kommer den att träda i kraft den 26 maj. Exakt hur många fångar som kommer att släppas i förtid är inte helt bestämt – men det bedöms handla om ”hundratals”.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!