Utrikes

Politisk organisation förbjuds i Finland

I Finland har Birkalands tingsrätt förbjudit en organisation på grund av dess ideologiska hållning.

Det handlar om den nationalsocialistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsens, NMR, finska avdelning som alltså förbjuds. Utöver detta förbjuds också föreningen Pohjoinen perinne, som anses vara kopplad till Nordiska motståndsrörelsen.
Tingsrättens beslut motiveras med att Nordiska motståndsrörelsens skulle vara ideologiskt fascistisk och vara våldsbejakande, skriver Hufvudstadsbladet.

Huruvida Nordiska motståndsrörelsen skulle förbjudas i Finland är en fråga som debatterats länge och i april föreslog den finska polisstyrelsen att organisationen skulle förbjudas.

Nordiska motståndsrörelsen har sedan tidigare fördömt planerna på att förbjuda deras finska avdelning. Man menar att det förslag från polisstyrelsen, som nu tingsrätten fastställt, strider mot yttrandefriheten och möjliggör för ytterligare förbud av andra oppositionella.

Även de som inte sympatiserar med Motståndsrörelsen borde vara oroade över polisens agerande. Ifall den politiserade finska Polisstyrelsen får sin vilja igenom så kan man i framtiden förbjuda alla politiska oppositionsgrupper för att de är ‘mot god sed’, även om domstolen inte skulle anse dem vara kriminella organisationer. Går förbudet igenom i Finland finns det dessutom risk att vi får se liknande övergrepp på yttrandefriheten även i resten av Norden”, skrev man på sin svenska hemsida Nordfront i april.

Det är mycket ovanligt för finländska förhållanden att en organisation eller förening förbjuds, skriver Yle.

 Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!