Utrikes

NSA inblandade i CIA:s drönarattacker

Nya läckor från visselblåsaren från den förre NSA-arbetaren Edward Snowden avslöjar NSA:s roll i USA:s drönarkrig i Pakistan. Säkerhetstjänsterna NSA och CIA har enligt Snowden ett "intimt och invecklat samarbete".

Reaper MQ-9 är en av världens mest ”effektiva” drönare

De kritiserade amerikanska drönarattackerna som CIA utför beror mycket på NSA:s möjlighet att samla in information genom e-postkonversationer, telefonsamtal och annan signalspaning, skriver Washington Post som tagit del av Snowdens läckta dokument.

Skapat hemlig enhet
För att underlätta drönarkampanjen har NSA skapat en hemlig enhet kallad Counter-Terrorism Mission Aligned Cell (CT MAC). Den har till uppgift att utnyttja NSA:s enorma resurser till att lokalisera och hitta svåråtkomliga terrormål.
När CIA söker efter terrorister i norra Pakistan har NSA genomsökt tiotals kvadratkilometer för att underlätta för drönarattackerna. NSA och CIA:s samarbete består främst i att NSA lokaliserar medlemmar till terrorgruppen al-Qaida och CIA avfyrar drönarmissilerna.

USA lägger för tillfället ungefär 350 miljarder kronor per år på underrättelseverksamhet, enligt tidigare läckta dokument av Snowden. 100 miljarder av den budgeten har CIA till sitt förfogande.

Civila offer utgör en femtedel
USA:s “drönarkampanj” har dödat drygt 3 000 terrorister och hundratals civila har fått sätta livet till, skriver Washington Post. Det har tidigare uppdagats att vart femte dödsoffer från drönarattackerna är civila.

NSA:s roll är att hålla koll på utländska mål, uppger en taleskvinna för NSA till Washington Post. Hon tillägger att myndighetens verksamhet är att skydda USA från terrorism och spridning av massförstörelsevapen.

Washington Post väljer dock att inte publicera alla detaljer om NSA:s och CIA:s drönarsamarbete. Detta då det skulle kunna skada den verksamhet som de amerikanska underrättelsemyndigheterna utför och hota den nationella säkerheten.

 

 

Läs även:
USA:s svarta budget: 350 miljarder kr
Var femte som dödas av drönare är civil
FN: Civila dödsoffer ifrån USA:s drönare ökar

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!