Nordiska politiker saknar lösningar på gränskontroller

publicerad 21 april 2016
Den norske konservative politikern Michael Tetzschner anser att EUs yttre gränsskydd måste upprättas igen

Nordiska politiker vågar inte ta steget fullt ut och finna en regional lösning på gränskontroller mellan de nordiska länderna. Det stod klart efter Nordiska Rådets möte i Oslo i veckan där nordiska politiker i stället vill invänta en EU-lösning på problemen kring gränskontroller och migrationskrisen.

Förra veckan krävde det danska partiet De Konservative utökade gränskontroller för resenärer från Sverige till Danmark. En av partiets ledande företrädare, folketingspolitikern Rasmus Jarlov, pekade på de allvarliga problem som uppstår i spåren efter tusentals illegala invandrare och radikaliserade miljöer i Sverige – och som i en förlängning utgör ett potent terrorhot mot Danmark.

När frågan om gränskontroller lyftes till nordisk nivå på Nordiska Rådets temasession för gränskontroller på Stortinget i Oslo i tisdags så fick De Konservative inget gehör från andra nordiska partier. I stället menade flera talare att det krävs lösningar på EU-nivå och starkare samarbete mellan nordiskt samarbete för att lösa migrationsfrågan och få bort de tillfälliga gränskontrollerna.

Den norske konservative politikern Michael Tetzschner från den Konservativa gruppen i Nordiska Rådet tillhörde en av dem som lyfte fram EUs roll och betydelsen av ett fungerande Schengen-samarbete som en lösning på migrationskrisen. Han sade att först när EUs yttre gränser återigen är under kontroll kan de nordiska gränsproblemen lösas. Under migrationskrisen i höstas upphörde EUs yttre gränskontroll att fungera – vilket innebar att Schengen-systemet sattes ur spel.

– Om inte Schengen-samarbetet effektiviseras finns det ingen annan möjlighet än att upprätthålla gränskontroller på nationell nivå också i vår del av världen så länge migrationstrycket håller i sig, sa Michael Tetzschner.

 

Från svensk sida uttryckte den socialdemokratiska riksdagspolitikern Phia Andersson önskemål om ett ökat nordiskt samarbete för att få bort de tillfälliga gränskontrollerna mellan Danmark och Sverige.

– Om EUs yttre gräns och det nya fördelningssystemet av flyktingar inom EU inte fungerar så måste vi inom Norden ha en dialog och fundera på hur vi ska hantera situationen. Då måste våra ministrar samtala och hitta lösningar, sa Phia Andersson.

Hon tillade.

– Om inte Schengen-samarbetet effektiviseras finns det ingen annan möjlighet än att upprätthålla gränskontroller på nationell nivå också i vår del av världen så länge migrationstrycket håller i sig.

Moderaternas riksdagspolitiker Hans Wallmark förespråkar en nordisk modell för gränskontroller – där denna ska äga rum vid den dansk-tyska gränsen och därefter gäller passfrihet för resenärer mellan de nordiska länderna rapporterar den Bryssel-baserade webb-tidningen EUObserver.  Förslaget lanserades ursprungligen av den danske statsministern Lars Løkke Rasmussen, Venstre, i samband med att tillfälliga gränskontroller infördes vid landets gränser i början av året.

Nordiska rådet är det officiella nordiska samarbetets parlamentariska organ. Nordiska rådet bildades 1952. Rådet har 87 valda medlemmar, från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från Färöarna, Grönland och Åland.

Nya Dagbladet har utan framgång sökt den danske konservative politikern Rasmus Jarlov.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!